Βιβλία – Δημοσιεύσεις

Είστε στα καλύτερα χέρια

PAPADOPOULOS MA.

Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2014.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ Ι, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ.

Χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013.

PAPADOPOULOS MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient. (Chinese edition) Beijing, China: World Publishing Co., 2010.

PAPADOPOULOS MA.

Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. (Spanish edition) Madrid: Elsevier, Mosby, 2007.

PAPADOPOULOS MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006, 2008.

PAPADOPOULOS MA.

Non-compliance distalization: A monograph on the clinical management and effectiveness of a jig assembly in Class II malocclusion orthodontic treatment. Thessaloniki: Phototypotiki, 2005.