Βιβλία – Δημοσιεύσεις

Στα ιατρεία μας προσφέρονται ορθοδοντικές θεραπείες βασισμένες στην σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση

Βιβλία

PAPADOPOULOS MA.

Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion. Henan, China: Henan Science & Technology Press, 2020.

(Μετάφραση στα κινέζικα)

PAPADOPOULOS MA.

Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2014.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ Ι, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ.

Χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013.

PAPADOPOULOS MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient. Beijing, China: World Publishing Co., 2010.

(Μετάφραση στα κινέζικα)

PAPADOPOULOS MA.

Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007.

(Μετάφραση στα ισπανικά)

PAPADOPOULOS MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006, 2008.

PAPADOPOULOS MA.

Non-compliance distalization: A monograph on the clinical management and effectiveness of a jig assembly in Class II malocclusion orthodontic treatment. Thessaloniki: Phototypotiki, 2005.

Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες

.

 1. Papadopoulos MA, Rakosi T. Results of a comparative study of skeletal Class II cases following activator, headgear and combined headgear-activator treatment. Hellenic Stomatological Annals 1990;34:87-96.
 2. Papadopoulos MA. Relationships between malocclusion and periodontal disease. Hellenic Stomatological Annals 1990;34:215-220.
 3. Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. [The effect of static magnetic fields on osteoblast activity: an in-vitro study] Einfluss statischer magnetischer Felder auf die Aktivität von Osteoblasten: Eine in vitro Untersuchung. Fortschritte der Kieferorthopädie / Journal Of Orofacial Orthopedics 1992;53:218-222.
 4. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharynx, soft palate, adenoid tissue, tongue and hyoid bone following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. International Journal of Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery 1994;9:273-283.
 5. Papadopoulos MA, Koutsikou T. Rapid maxillary expansion with the fixed acrylic orthodontic appliance according to Rakosi. Orthodontic Review 1994;6:5-21.
 6. Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Clinical characteristics and properties of ceramic brackets: A comprehensive review. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1997;112:34-40.
 7. Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ. Clinical characteristics and properties of plastic brackets: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:51-61.
 8. Papadopoulos MA. Simultaneous distalization of maxillary first and second molars by means of superelastic NiTi coils. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:71-76.
 9. Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics in Angle Class II, division 2 malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:117-134.
 10. Papadopoulos MA. Biological aspects of the use of permanent magnets and static magnetic fields in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:145-157.
 11. Koupis NS, Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ. The use of dental age as maturity indicator: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:159-173.
 12. Papadopoulos MA. Clinical applications of magnets in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1999;2:31-42.
 13. Panagiotouni E, Raitsidis R, Vlachogianni E, Papadopoulos MA, Chasapis E, Kapari D. Treatment of sleep apnea syndrome with intraoral prostheses in edentulous patients. Stoma 1999;27:249-260.
 14. Papadopoulos MA. A study of the biomechanical characteristics of magnetic force systems used in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1999;2:89-97.
 15. Papadopoulos MA, Christou PK. Centers of resistance of the maxillary complex: Theoretical models and practical applications in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:35-51.
 16. Korda R, Nikolidakis D, Xagorakis M, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Morphological characteristics and crown/root relationships of upper central incisors in subjects with Class II, division 1 and 2 malocclusions. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:89-96.
 17. Sidiropoulou-Chatzigianni S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Dentoskeletal morphology in children with juvenile idiopathic arthritis compared with healthy children. Journal of Orthodontics 2001;28:53-58.
 18. Papadopoulos MA, Sidiropoulou-Chatzigianni S, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of soft tissue profile of children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. Kieferorthopädie 2000;14:29-38.
 19. Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Recycling of orthodontic brackets: Effects on physical properties and characteristics – Ethical and legal aspects. Revue d’ Orthopédie Dentofacial 2000;34:257-276.
 20. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Congenitally missing teeth in a malocclusion population. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:65-79.
 21. Papadopoulos MA, Athanasiou AE, Peitsinis V, Ioannidou-Marathiotou I. Cephalometric evaluation of structural characteristics of mandibular rotation in patients with Class III malocclusion and prognathism. Hellenic Orthodontic Review 2001;4:81-102.
 22. Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou I, Gianniou E, Kolokithas G. Impacted teeth in a Greek malocclusion population. Hellenic Orthodontic Review 2001;4:103-117.
 23. Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Boos H, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Intrauterine maxillary reconstruction by cleft lip and palate in the sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten beim Schaffmodell. Chirurgisches Forum 2002;31:557-560.
 24. Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer HF, Sader S, Papadopulos NA. Three-dimensional craniofacial reconstruction imaging. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 2002;93:382-393.
 25. Papageorgiou IS, Papadopoulos MA. Dentoalveolar characteristics of subjects with Class II, division 1 malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 2002;5:69-82.
 26. Papadopoulos MA, Jannowitz C, Christou P, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos ΝA. Fetal surgical treatment of cleft-lip and palate: A real possibility or a utopia? Hellenic Plastic Surgery 2002;2:191-203.
 27. Papadopulos ΝA, Zeilhofer HF, Papadopoulos MA, Feussner H, Henke J, Kovacs L, Horch HH, Biemer E. [Experimental endoscopic intrauterine surgery for craniofacial malformations such as the cleft lip and palate] Tierexperimentelle endoskopische intrauterine Chirurgie bei kraniofazialen Fehlbildungen am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 2003;7:70-75.
 28. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional computer tomographic evaluation of middle face growth following intrauterine repair of surgically created maxillary defects in the sheep fetus] Drei-dimensionale computertomographische Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung von chirurgisch erzeugten Oberkieferdefekten am Schaffetus. Chirurgisches Forum 2003;32:17-19. (Invited article)
 29. Papadopoulos MA. Meta-analysis in evidence-based orthodontics. Orthodontics and Craniofacial Research 2003;6:112–126. [PubMed] [Scopus]
 30. Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. Hellenic Stomatological Annals 2003;47:365-373.
 31. Georgiakaki Ι, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι. Evaluation of the result of orthodontic treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of PAR index. Hellenic Orthodontic Review 2003;6:27-44.
 32. Georgiakaki Ι, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι. Evaluation of the result of orthodontic treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of ICON index. Hellenic Orthodontic Review 2003;6:113-128.
 33. Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Can intrauterine surgery improve the quality of life of cleft lip and palate patients? Hippokratia 2003;7:59-80.
 34. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantages of the masseter and temporal muscles and the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion: an early evaluation. Journal of Marmara University Dental Faculty 2004;5:435-444. (Invited article)
 35. Eliades T, Zinelis S, Papadopoulos MA, Eliades G, Athanasiou AE. Nickel content of as-received and retrieved NiTi and stainless steel archwires: assessing the nickel release hypothesis. Angle Orthodontist 2004;74:151-154.
 36. Melkos A, Papadopoulos MA. Periodontal aspects associated with the surgical and orthodontic treatment of impacted canines. Hellenic Orthodontic Review 2004;7:9-24.
 37. Papadopoulos MA, Mavropoulos A, Karamouzos A. Cephalometric changes following simultaneous first and second maxillary molar distalization using a non-compliance intraoral appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2004;65:123-136.
 38. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Boos H, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects in the mid-gestational sheep model. Journal of Craniomaxillofacial Surgery 2004;32:199-210.
 39. Huhn EA, Jannowitz C, Boos H, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Müller D, Kovacs L, Biemer E, Papadopulos NA. [Fetal wound healing: current status and new perspectives] Fetale Wundheilung: Aktueller Stand und neue Perspektiven. Der Chirurg 2004;75:498–507.
 40. Ioannidou I, Papadopoulos MA. [Mode of action of functional appliances – Clinical evidence – Scientific proof] Mode d’action des appareils fonctionnels – Evidence clinique – Preuve scientifique. L’Orthodontie Française 2005;76:111-126.
 41. Mavropoulos A, Karamouzos A, Kiliaridis S, Papadopoulos MA. Efficiency of non-compliance simultaneous first and second upper molar distalization: A 3D tooth movement analysis. Angle Orthodontist 2005;75:532-539.
 42. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A. Dental arch and cephalometric changes following treatment of Class III malocclusion by means of the Functional Regulator (FR-3) appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2005;66:135–147.
 43. Papadopoulos MA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer HF, Kovacs L, Erhardt W, Biemer E, Papadopulos NA. Three-dimensional fetal cephalometry: An evaluation of the reliability of cephalometric measurements based on three-dimensional CT reconstructions and on dry skulls of sheep fetuses. Journal of Craniomaxillofacial Surgery 2005;33:229-237.
 44. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L, Zeilhofer HF, Henke J, Boettcher P, Biemer E. Foetal surgery and cleft lip and palate: current status and new perspectives. British Journal of Plastic Surgery 2005;58:593-607.
 45. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Assessment of cephalometric analyses used for craniofacial complex evaluation: Part I – Sagittal maxillary position. Hellenic Orthodontic Review 2005;8:15-32.
 46. Mavropoulos A, Sayinsu K, Allaf F, Kiliaridis S, Papadopoulos MA, Keles A. Non-compliance unilateral maxillary molar distalization (Keles Slider): a 3D tooth movement analysis. Angle Orthodontist 2006;76:382-387.
 47. Kanavakis G, Spinos G, Polychronopoulou A, Eliades T, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Orthodontic journals with impact factors in perspective: Trends in the types of articles and authorship characteristics. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2006;130:516-522.
 48. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional cephalometric evaluation of maxillary growth following in utero repair of cleft lip and alveolar like defects in the midgestational sheep model. Fetal Diagnosis and Therapy 2006;21:105-114.
 49. Hatzoudi M, Papadopoulos MA. Prevalence of tooth transposition in Greek population. Hellenic Orthodontic Review 2006;9:11-22.
 50. Kovacs L, Zimmermann A, Brockmann G, Baurecht H, Schwenzer-Zimmerer K, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Sader R, Biemer E, Zeilhofer H-F. Accuracy and precision of the three-dimensional assessment of the facial surface using a 3D laser scanner. IEEE Transactions on Medical Imaging 2006;25:742-754.
 51. Nasiopoulos AT, Athanasiou AE, Kolokithas G, Ioannidou I, Papadopoulos MA. Premolar root changes following treatment with the banded Herbst appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2006;67:261-271.
 52. Papadopoulos MA, Gkiaouris I. A critical evaluation of meta-analyses in orthodontics. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2007;131:589-599.
 53. Papadopoulos MA, Tarawneh F. The use of mini-screw implants for temporary skeletal anchorage in orthodontics: A comprehensive review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2007;103:e6-e15.
 54. Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. Precision of in vivo spectrophotometric colour evaluation of natural teeth. Journal of Oral Rehabilitation 2007;34:613-621.
 55. Mavroudi S, Rekopoulou L, Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Etiology, classification, diagnosis and treatment of cleft lip and palate. Hellenic Orthodontic Review 2007;10:103-128.
 56. Sidiropoulou-Chatzigianni S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Mandibular condyle lesions in children with juvenile idiopathic arthritis. Cleft Palate-Craniofacial Journal 2008;45:57-62.
 57. Ioannidis IC, Papadopoulos MA, Papadopulos NA. Muscle reconstruction of the lip in the primary surgical treatment of cleft lip: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 2008;11:35-53.
 58. Ioannidou-Marathiotou I, Papamanou D, Papadopoulos MA. Orthodontics and esthetics of the face: From the “norms” of ancient times to contemporary pluralism. A critical review. Progress in Orthodontics 2008;9:6-20.
 59. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:604.e1-e16.
 60. Kolokitha O-E, Kaklamanos E, Papadopoulos MA. Prevalence of nickel hypersensitivity in orthodontic patients: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:722.e1-722.e12.
 61. Eliades T, Zinelis S, Papadopoulos MA, Eliades G. Characterization of retrieved orthodontic miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;135:10.e1-10.e7.
 62. Papadopoulos MA, Lazaridou-Terzoudi T, Øland J, Athanasiou AE, Melsen B. Comparison of soft and hard tissue profiles of orthognathic surgery patients treated recently and 20 years earlier. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2009;108:e8-13.
 63. Antoszewska J, Papadopoulos MA, Park H-S, Ludwig B. Five-year experience with orthodontic miniscrew implants: A retrospective investigation of factors influencing success rates. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;136:158.e1-158.e10.
 64. Papadopoulos MA, Chatzoudi M, Karagiannis V. Assessment of characteristic features and accompanying dental anomalies to tooth transposition: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;136:308.e1-308.e10.
 65. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Assessment of cephalometric analyses used for craniofacial complex evaluation: Part II – Sagittal mandibular position. Hellenic Orthodontic Review 2009;12:15-33.
 66. Papadopoulos MA, Chatzoudi M, Kaklamanos EG. Prevalence of tooth transposition: a meta-analysis. Angle Orthodontist 2010;80:275-285.
 67. Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Kondylidou-Sidira A, Kokkas A, Karagiannis V. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. World Journal of Orthodontics 2010;11:142-52.
 68. Papadopoulos MA. Meta-analyses and orthodontic evidence-based clinical practice in the 21st The Open Dentistry Journal 2010;4:92-123. (Invited article)
 69. Papadopoulos MA, Melkos A, Athanasiou AE. Noncompliance maxillary molar distalization by means of the First Class Appliance®: A randomized controlled trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2010;137:586.e1-586.e13.
 70. Papadopoulos MA. The “Advanced Molar Distalization Appliance”: A novel approach to correct Class II malocclusion. Recent Patents on Biomedical Engineering 2010;3:6-15. (Invited article)
 71. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment and root resorption: A critical analysis of the biomechanical factors. Hellenic Orthodontic Review 2010;13:69-82.
 72. Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Tooth color assessment following orthodontic treatment: a prospective clinical trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2010;138:537.e1-8.
 73. treatment of Class II malocclusion: A noncompliance, nonextraction and efficient approach using miniscrew implants. World Journal of Orthodontics 2010;11(suppl):355. (invited article)
 74. Polychronopoulou A, Eliades T, Taoufik K, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Knowledge on biostatistics of orthodontic postgraduate students in Europe. European Journal of Orthodontics 2011;33:434–440.
 75. Øland J, Jensen J, Papadopoulos MA. Does the skeletal facial profile influence presurgical motives and postsurgical satisfaction? A prospective study of 66 surgical-orthodontic patients. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2011;69:2025-32.
 76. Papadopoulos MA, Papageorgiou SN, Zogakis IP. Clinical effectiveness of orthodontic miniscrew implants: A meta-analysis. Journal of Dental Research 2011;90:969-76.
 77. Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Evaluation of methodology and quality characteristics of systematic reviews in orthodontics. Orthodontics & Craniofacial Research 2011;14:116-137.
 78. Papageorgiou SN, Zogakis IP, Papadopoulos MA. Failure rates and associated risk factors of orthodontic miniscrew implants: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2012;142:577-595.e7.
 79. Papadopoulos MA, Koumpridou EN, Vakalis ML, Papageorgiou SN. Effectiveness of pre-surgical infant orthopedic treatment for cleft lip and palate patients: a systematic review and meta-analysis. Orthodontics & Craniofacial Research 2012;15:207–236.
 80. Zymperdikas V, Papadopoulos MA. Contemporary applications of orthodontic miniscrew implants for the treatment of Class II malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 2012;15:15-61.
 81. Papadopoulos MA, Alexiou A. Treatment of Class II malocclusion with functional appliances or extraoral headgears? A comparison on monozygotic twins. Hellenic Orthodontic Review 2012;15:81-115.
 82. Eder M, Brockmann G, Zimmermann A, Papadopoulos MA, Schwenzer-Zimmerer K, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA, Kovacs L. Evaluation of precision and accuracy assessment of different 3-D surface imaging systems for medical purposes. Journal of Digital Imaging 2013;26:163-172.
 83. Ioannidou-Marathiotou I, Zafeiriadis A, Papadopoulos MA. Root resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A Meta-Analysis. Clinical Oral Investigations 2013;17:1733-1744.
 84. Papadopoulos MA, Papageorgiou SN. Current evidence on clinical performance of miniscrew implants in orthodontic treatment. Seminars in Orthodontics 2013;19:162-173. (invited article)
 85. Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou A.E. Reporting characteristics of meta-analyses in orthodontics: methodological assessment and statistical recommendations. European Journal of Orthodontics 2014;36:74–85.
 86. Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Assessing small study effects and publication bias in orthodontics: A meta-epidemiological study. Clinical Oral Investigations 2014; 18:1031–1044.
 87. Chatzoudi MI, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Clinical effectiveness of chin cup treatment for the management of Class III malocclusion in pre-pubertal patients: a systematic review and meta-analysis. Progress in Orthodontics 2014;15:62. doi: 10.1186/s40510-014-0062-9.
 1. Koretsi V, Zymperdikas VF, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Treatment effects of removable functional appliances in patients with Class II malocclusion: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics 2015; 37: 418-434.
 2. Almpani K, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Autotransplantation of teeth in humans: A systematic review and meta-analysis. Clinical Oral Investigations 2015;19:1157–1179.
 3. Bowman SJ, Celenza F, Sparaga J, Papadopoulos MA, Ojima K, Lin JC. Creative adjuncts for clear aligners; Part 1: Class II treatment. Journal Clinical Orthodontics 2015;49:83-94.
 4. Bowman SJ, Celenza F, Sparaga J, Papadopoulos MA, Ojima K, Lin JC. Creative adjuncts for clear aligners; Part 2: Intrusion, rotation, and extrusion. Journal Clinical Orthodontics 2015;49:162-72.
 5. Bowman SJ, Celenza F, Sparaga J, Papadopoulos MA, Ojima K, Lin JC. Creative adjuncts for clear aligners; Part 3: Extraction and interdisciplinary treatment. Journal Clinical Orthodontics 2015;49:249-62.
 6. Zymperdikas VF, Koretsi V, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Treatment effects of fixed functional appliances in patients with Class II malocclusion: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics 2016;38:113-126.
 7. Nucera R, Lo Giudice A, Rustico L, Matarese G, Papadopoulos MA, Cordasco G. Effectiveness of orthodontic treatment with functional appliances on maxillary growth in the short term: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2016;149:600-611.e3.
 8. Kappos I, Papadopoulos MA. Clinical aids for insertion of orthodontic miniscrew implants. Hellenic Orthodontic Review 2016;19:33-61.
 9. Litsas G, Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou I, Karagiannis V. Dental calcification stages as determinants of the peak growth period. Journal of Orofacial Orthopedics 2016;77:341-349.
 10. Tsiouli K, Topouzelis N, Papadopoulos MA, Gkantidis N. Perceived facial changes of convex profile Class II div. 1 patients after functional orthopedic treatment followed by fixed orthodontic appliances. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017;152:80-91.
 11. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion: An efficient method of treatment using the advanced molar distalization appliance (amda) [Kieferorthopädische Therapie der Klasse II. Effiziente Behandlungsmethode mit amda]. Kieferorthopädie 2017;31:357–369.
 12. Nucera R, Militi A, Lo Giudice A, Longo V, Fastuca R, Caprioglio A, Cordasco G, Papadopoulos MA. Skeletal and dental effectiveness of treatment of Class II Malocclusion with headgear: A systematic review and meta-analysis. The Journal of Evidence-Based Dental Practice 2018;18:41-58.
 13. Magkavali-Trikka P, Emmanouilidis G, Papadopoulos MA. Mandibular molar uprighting using orthodontic miniscrew implants: a systematic review. Progress in Orthodontics 2018;19:1. doi: 10.1186/s40510-017-0200-2.
 14. Chatzigianni A, Kyprianou C, Sidiropoulou S, Papadopoulos MA. Dentoalveolar characteristics and orthodontic treatment need in children with juvenile idiopathic arthritis. Journal of Orofacial Orthopedics 2018;79:133-139.
 15. Sander FM, Inglezos E, Papadopoulos MA, Kaklamanos EG. Uprighting of impacted mesially inclined molars following surgical exposure with the NiTi-stainless steel uprighting spring – biomechanical characteristics and clinical application. Hellenic Orthodontic Review 2018;21:41-50.
 16. Samandara Α, Papageorgiou S, Ioannidou-Marathiotou I, Kavvadia-Tsatala S, Papadopoulos MA. Evaluation of orthodontically induced external root resorption following orthodontic treatment using Cone Beam Computed Tomography (CBCT): a systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics 2019;41:67-79.
 17. Karamouzos A, Zafeiriadis AA, Kolokithas G, Papadopoulos MA, Athanasiou AE In vivo evaluation of tooth color alterations during orthodontic retention: A split-mouth cohort study. Orthodontics and Craniofacial Research 2019;22:124-130.
 18. Tasios T, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Tsapas A, Haidich AB. Prevention of orthodontic enamel demineralization: a meta-analysis. Orthodontics and Craniofacial Research 2019;22:225–235.
 19. Mouhanna–Fattal C, Bouserhal J, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Evaluation of upper airway volume and craniofacial volumetric structures in obstructive sleep apnoea adults: A descriptive CBCT study. International Orthodontics 2019;17:678-686.
 20. Giannopoulou M, Kondylidou-Sidira A, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Are orthodontic landmarks and variables in digital cephalometric radiography taken in fixed and natural head positions reliable?. International Orthodontics 2020;18:54-68.
 21. Zymperdikas VF, Yavropoulou MP, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Effects of systematic bisphosphonate use in patients under orthodontic treatment: a systematic review. European Journal of Orthodontics 2020;42:60–71.
 22. Papadopoulos MA. Efficient distalization of maxillary molars with temporary anchorage devices (TADs) for the treatment of Class II malocclusion. (Expert opinion). Turkish Journal of Orthodontics, 2020;33:197-201. (invited article)
 23. Giudice AL, Rustico L, Longo M, Oteri G, Papadopoulos MA, Nucera R. Complications reported with the use of orthodontic miniscrews: A systematic review. Korean Journal of Orthodontics 2021;51:199-216.
 24. Dontsos VK, Chatzigianni A, Papadopoulos MA, Nena E, Steiropoulos P. Upper airway volumetric changes of obstructive sleep apnoea patients treated with oral appliances: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics 2021;43:399-407.
 25. Zymperdikas VF, Yavropoulou MP, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Bisphosphonates as supplement to dental treatment: a network meta-analysis. Journal of Dental Research. 2021;100:341-351.
 26. Toulia E, Kaklamanos EG, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Child Perceptions Questionnaire: translation, cultural adaptation and initial validation in a Greek adolescent population with malocclusion. European Archives of Paediatric Dentistry 2021;22:175-180.
 27. Lazaridis K, Athanasiou AE, Knösel M, Papadopoulos MA. Color changes of maxillary and mandibular incisors following surgical orthodontic treatment: A prospective controlled clinical pilot Journal of Orofacial Orthopedics 2021 Mar 26. doi: 10.1007/s00056-021-00288-0. [Online ahead of print]
 28. Karvelas N, Karkazi F, Papadopoulos MA, Zetu I, Özdemir F. The impact of COVID-19 on orthodontic postgraduate programs in Balkan countries: Results from an international survey from orthodontic residents. Stomatology Edu Journal 2021 (accepted)
 29. Warnecki M, Nahajowski M, Papadopoulos MA, Lis J, Sarul M. Assessment of the reliability of measurements taken on digital orthodontic models obtained from scans of plaster models in laboratory scanners. A systematic review and meta-analysis. EJO 2022. (submitted)
 30. Tsagkari E, Deda O, Krokos A, Gika E, Papadopoulos MA, Chatzigianni A. Investigation of salivary biomarkers as indicators of skeletal and dental maturity in children. Orthodontics and Craniofacial Research 2022. (submitted)
 31. Zymperdikas VF, Yavropoulou MP, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Radiographic and patient-reported effects of bisphosphonates in dental patients: a meta-analysis. Journal of the American Dental Association (JADA) 2022. (submitted)

Σεμινάρια

.

 1. Papadopoulos MA. Non-compliance orthodontic treatment. Yugoslav Orthodontic Society, 02.11.2002, Belgrade, Yugoslavia.(One-day Course)
 2. Papadopoulos MA. Multidisciplinary treatment of complicated cases. Orthodontic Society of Dolnoslaskim (Niederschlesien) of Poland, Szczawno Zdroj, Poland, 24.05.2003. (One day course)
 3. Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment. Bulgarian Orthodontic Society, Sofia, Bulgaria, 03.06.2006. (One-day course)
 4. Papadopoulos MA. Contemporary orthodontics for the successful treatment of Class II malocclusions: Minimizing the problem of compliance. Orthodontic Society of Cyprus, Limassol, Cyprus, 20.11.2006. (One-day course)
 5. Papadopoulos MA. Noncompliance treatment of Class II malocclusions. Why, when and how? Department of orthodontics, School of Dentistry, Ludwig-Μaximilians University of Munich, Munich, Germany, 09.03.2007. (One-day course)
 6. Papadopoulos MA. New horizons in orthodontic treatment of Class II malocclusion. FYROM Orthodontic Society, Skopje, FYROM, 14.05.2007. (One-day course)
 7. Papadopoulos MA. Avoiding the problem of patients’ cooperation: Noncompliance approaches for the treatment of Class II malocclusion. Hadassah School of Dental Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel, 07.06.2007. (One-day course)
 8. Papadopoulos MA. Comprehensive and efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion: Avoiding the problem of patients’ cooperation. Albanian Orthodontic Society, Tirana, Albania, 28.02.2009. (One-day course)
 9. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems: What the dentist should know. Panhellenic Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 21-22.03.2009. (Pre-congress course)
 10. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems: What the dentist should know. 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Thessaloniki, Greece, 22-25.04.2010. (Post-congress course)
 11. Papadopoulos MA. Evidence based Orthodontics. Department of Orthodontics, School of Dentistry, Medical University of Vienna, Austria, May 2012 – June 2013. (Series of one-day courses)
 12. Papadopoulos MA. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion. Hungarian Orthodontic Society, Budapest, Hungary, 07.11.2014. (One-day course)
 13. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems. Hungarian Orthodontic Society, Budapest, Hungary, 08.11.2014. (One-day course)
 14. Papadopoulos MA (coordinator), Kourakou M, Mystakidis E, Pouliaki A, Samandara K, Triantopooulou Z, Tsiouli K. The contribution of Orthodontics in the multidisciplinary management of of complex dental problems. Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07.01.2015. (Half-day course)
 15. Papadopoulos MA. Contemporary management of Class II malocclusion using miniscrew implants. Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 28.02.2015. (One-day course)
 16. Papadopoulos MA. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Pre-congress course)
 17. Papadopoulos MA. Orthodontic management of dental trauma. 42nd Greek Pedodontic Congress. Greek Pedodontic Society, 25-27.09.2015, Thessaloniki, Greec. (Contribution to the pre-congress course entitled: “Dental trauma in children and teenagers: management”)
 18. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of noncompliant patients with Class II malocclusion. Department of Orthodontics, Hamdan Bin Mohammed College of Dental Medicine, Dubai, United Arab Emirates, 25-27.10.2015. (One-day course)
 19. Papadopoulos MA. Skeletal anchorage and orthodontic treatment of Class II malocclusion. Department of Orthodontics, Hamdan Bin Mohammed College of Dental Medicine, Dubai, United Arab Emirates, 25-27.10.2015. (One-day course)
 20. Papadopoulos MA. Contemporary treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. Department of Orthodontics, Hamdan Bin Mohammed College of Dental Medicine, Dubai, United Arab Emirates, 25-27.10.2015. (One-day course)
 21. Papadopoulos MA. Contemporary management of Class II malocclusion using the miniscrew-implant supported amda®.Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 06.05.2016. (Half-day course)
 22. Papadopoulos MA. Department of Orthodontics, School of Dentistry, Medical University of Vienna, Austria, September 2015 – June 2016. (Series of invited one day courses on “Orthodontic Treatment of Complex Dental Problems)
 23. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Centrum Dentale Communikation, Dentaurum, Ispringen, Germany, 18.06.2016. (One-day theoretical and hands-on course)
 24. Papadopoulos MA. tomas® & amda® TAD Event. Centrum Dentale Communikation, Dentaurum, Ispringen, Germany, 18.06.2016. (Two-days theoretical and hands-on course)
 25. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion; Introducing the mini-implant supported amda®. tomas® TAD Conference, Dentaurum USA, Phoenix, Arizona, USA, 28-29.10.2016. (Two-days theoretical and hands-on course in the context of the tomas® TAD Conferences 2016)
 26. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion; Introducing the mini-implant supported amda®. tomas® TAD Conference, Dentaurum USA, Boca Raton, Florida, USA, 04-05.11.2016. (Two-days theoretical and hands-on course in the context of the tomas® TAD Conferences 2016)
 27. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Centrum Dentale Communikation, Dentaurum, Ispringen, Germany, 19.11.2016. (One-day theoretical and hands-on course)
 28. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Goethe Hotel, Frankfurt, Germany, 13.05.2017. (One-day theoretical and hands-on course)
 29. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Hotel Business & More, Hamburg, Germany, 26.06.2017. (One-day theoretical and hands-on course)
 30. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Villa Freisleben Aparthotel, Dresden, Germany, 13.05.2017. (One-day theoretical and hands-on course)
 31. Papadopoulos MA. Contemporary management of Class II malocclusion using the miniscrew-implant supported amda®. Swisshotel, Istanbul, Turkey, 08.09.2017. (One-day theoretical course)
 32. Papadopoulos MA. The amda® (advanced molar distalization appliance): A new approach to treat Class II malocclusion. Mediterranean Palace Hotel, Thessaloniki, Greece, 10.03.2018. (Half-day theoretical course)
 33. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems. 2nd International Symposium, Albanian Albanian Orthodontic Society, Tirana, Albania, 31.05-02.06.2018. (Pre-congress course)
 34. Papadopoulos MA. Innovative Behandlung von Klasse II Gebissanomalien mit amda® (advanced molar distalization appliance): Ein Kurs über Theorie und Praxis. Kinder- und Jugendzahnklinik von St. Gallen, St. Gallen, Switzerland, 05.10.2018. (One-day theoretical and hands-on course)
 35. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion with mini-implants. Limassol, Cyprus, 23.03.2019. (One-day theoretical course)
 36. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion with mini-implants. Athens, Greece, 06.04.2019. (One-day theoretical course)
 37. Papadopoulos MA. Hands-on amda® (advanced molar distalization appliance). 2nd International Orthodontic Workshop, Antalya, Turkey, 18-19.10.2019. (Half-day hands-on course)
 38. Baumgaertel S, Papadopoulos MA. The tomas® System and the Advanced Molar Distalizing Appliance (amda®): Philosophy, Concepts, Techniques. 11th World Implant Orthodontic Conference (WIOC) and the 10th AREO International Congress, Bucharest, Romania, 23-26.10.2019. (One-day course)
 39. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems conventionally and with mini-implants (TADs). Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, School of Dentistry, University of Zurich, Switzerland 11.11.2019.

Διαλέξεις σε Συνέδρια μετά από Πρόσκληση

.

 1. Papadopoulos MA. Functional-orthopedic treatment in young patients. 10th International Dental Congress of the Egyptian Dental Association, Alexandria, Egypt, 12.11 – 15.11.1996.
 2. Papadopoulos MA. Treatment of skeletal problems in growing patients. 4th International Dental Congress of the Iranian Dental association, Tehran, Iran, 15.04 – 18.04.1997.
 3. Papadopoulos MA. The role of orthodontics for the management of complex dental problems: Diagnosis. 36th Annual Meeting of the Stomatological Society of Greece, Lefkas, Greece, 06-09.09.2001. (Invited round table lecture)
 4. Papadopoulos MA. Information Technology and applications in orthodontics. Scientific meeting of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 19.09.2001.
 5. Papadopoulos MA. [Information technology and orthodontics] Informationstechnologien und Kieferorthopädie. 31st International Congress of the Austrian Orthodontic Society, Kitzbühel, Austria, 04.03 – 09.03.2002.
 6. Papadopoulos MA. [Noncompliance Class II appliances: Why, when and how?] Noncompliance Klasse II Geräte: Warum, wann und wie? 31st International Congress of the Austrian Orthodontic Society, Kitzbühel, Austria, 04.03 – 09.03.2002.
 7. Papadopoulos MA. Multidisciplinary approach between orthodontics, prosthodontics, periodontics and maxillofacial surgery for the treatment of complicated cases. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30.03.2002, Kusadasi, Turkey.
 8. Papadopoulos MA. The status of Orthodontic Specialty in Greece. 2nd International Orthodontic Symposium “Orthodontics 2002”, Prague, Czech Republic, 02.05 – 05.05.2002.
 9. Papadopoulos MA. [The role of 3D imaging in craniofacial diagnosis and treatment planning] Die drei-dimensionale Abbildung bei kraniofazialer Diagnose und Behandlungsplannung. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Invited lecture transmitted through Videoconference from Thessaloniki)
 10. Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. One-day Conference of the Dental Association of Serres. Serres, 31.05.2003.
 11. Papadopoulos MA. The paperless orthodontic office: A “do it yourself” guide. Scientific meeting of the Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, 09.05.2004.
 12. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment approaches for the Class II non-compliant patient. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, FYROM, 13-16.05.2004.
 13. Papadopoulos MA. Treatment alternatives for the Class II non-compliant patient. 3rd International Orthodontic Symposium – Orthodontics 2004, Prague, Czech Republic, 30.09-02.10.2004.
 14. Papadopoulos MA. [Noncompliance maxillary molar distalization] Distalization der Oberkiefermolaren ohne Kooperationsbedarf. 4th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 16-17.04.2005.
 15. Papadopoulos MA. Everything we should know about dental hygiene and orthodontic problems in Children. One-day medical Conference, Newspaper “Voice of Sintiki”, Sidirokastro, Greece, 15.05.2005.
 16. Papadopoulos MA. Maxillary molar distalization. Postgraduate Program of the Department of Orthodontics of the University of Athens, Athens, Greece, 10.05.2006.
 17. Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment of Class II malocclusion. 11th International Symposium on Dentofacial Development and Function, Chicago, U.S.A., 18-22.06.2006.
 18. Papadopoulos MA. Contemporary clinical orthodontics: Minimizing the problem of patients’ compliance. 26th Panhellenic Dental Congress, Athens, 02-05.11.2006. (Invited Lecture in a Roundtable entitled: “Trends and opinions in Orthodontics of the 21stcentury: Shaping the developments”)
 19. Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment of patients with Class II malocclusion. 5th Jordanian Orthodontic Congress, Amman, Jordan, 22-23.11.2006.
 20. Papadopoulos MA. Searching for evidence in Orthodontics: Critical evaluation of meta-analysis orthodontic studies. 11th Congress of the Polish Orthodontic Society, Lublin, Poland, 27-30.09.2007.
 21. Papadopoulos MA. Searching for evidence: a critical evaluation of meta-analyses in orthodontics. British Orthodontic Conference, British Orthodontic Society, Brighton, United Kingdom, 14-16.09.2008.
 22. Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants: An easy, noncompliance, nonextraction and efficient approach. II. Forestadent Symposium, Athens, Greece, 03-04.10.2008.
 23. Papadopoulos MA. Biomechanics of maxillary molar distalization: Basic principles. ΙΙ. Forestadent Symposium, Athens, Greece, 03-04.10.2008. (Invited round table lecture)
 24. Papadopoulos MA. Orthodontic office design. 2nd Professional Congress of the Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, Greece, 04.2009.
 25. Papadopoulos MA. Searching for evidence in orthodontics: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Craniofacial Sciences, School of Dental Medicine, University of Connecticut, Farmington, Connecticut, U.S.A., 30-04.2009.
 26. Papadopoulos MA. Searching for evidence in orthodontics: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Advanced Orthodontic Graduate Program, Department of Developmental Biology, Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts, S.A., 01-05.2009.
 27. Papadopoulos MA. New horizons in noncompliance orthodontic treatment of Class II malocclusion. 13th Congress of the Polish Orthodontic Society, Wroclaw, Poland, 09-12.09.2009. (Keynote lecture)
 28. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with a miniscrew implant supported distalization system: A noncompliance, nonextraction and efficient approach. 82nd Annual Meeting of the German Orthodontic Society, Mainz, Germany, 16-19.09.2009.
 29. Papadopoulos MA. Clinical applications of miniscrew implants in orthodontics. 5th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, School of dentistry, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 07.11.2009.
 30. Papadopoulos MA. Problem solving in maxillary molar distalization: Efficient treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. 12èmes Journées de l’orthodontie “J.O.F 2009” de la FFO (Fédération Française d’ Orthodontie), Paris, France, 06-09.11.2009.
 31. Papadopoulos MA. Evidence based clinical orthodontic practice: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 03.02.2010.
 32. Papadopoulos MA. How to write a paper for successful publication: Editor perspectives. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 03.02.2010.
 33. Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion: A noncompliance, non-extraction and efficient approach using miniscrew implants. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010.
 34. Papadopoulos MA. Facts and fallacies in orthodontics: Evidence based decisions in clinical practice. Discipline of Orthodontics, Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia, 10.02.2010.
 35. Papadopoulos MA. Evidence based clinical orthodontic practice: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Orthodontics, Melbourne Dental School, The University of Melbourne, Australia, 12.02.2010.
 36. Papadopoulos MA. Low angle Class II in early growing patients: treatment protocols or individualized treatment. International Spring Meeting of the Italian Orthodontic Society & 2nd Congress of the Mediterranean Orthodontic Integration Project, Viareggio, Italy, 14-15.05.2010.
 37. Papadopoulos MA. [Noncompliance maxillary molar Distalization] Distalization der Oberkiefermolaren ohne Patientenkooperation. Symposium on the occasion of the occupation of the position of Professor of Orthodontics (successor of Prof. T. Peltomäki) at the University of Zurich, Switzerland, 07.06.2010.
 38. Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. XIII International Symposium on Dentofacial Development and Function, Florence, Italy, 21-23.10.2010.
 39. Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion. International Orthodontic Symposium (IOS 2010), Prague, 25-27.11.2010.
 40. Papadopoulos MA. New developments in orthodontic diagnosis and treatment. Annual Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 16.03.2011.
 41. Papadopoulos MA. 4th International Caspian Conference of Oral Implantologists, & International Congress of Oral Implantologist (ICOI), Society of Oral Implantologists of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 06-08.05.2011.
 42. Papadopoulos MA. Noncompliance Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion Using Miniscrew Implants. Annual Session of the American Association of Orthodontists, Chicago, USA, 13–17.05.2011.
 43. Papadopoulos MA. Interdisciplinary management of complex dental cases by means of miniscrew implants. 3rd World Implant Orthodontic Conference (WOIC), Verona, Italy, 06–08.10.2011.
 44. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment with Orthocaps: Personal experiences and considerations. Orthocaps Users Meeting, Munich, Germany, 19.11.2011.
 45. Papadopoulos MA. Efficient management of orthodontic problems using miniscrew implants. “Contemporary trends in mirco-implant and lingual modalities: An international update”, Mumbai, India. 10-11.12.2011.
 46. Papadopoulos MA. Orthodontic journals in perspective. 12th International Symposium, Greek Orthodontic Society, Athens, 31.03-01.04.2012.
 47. Papadopoulos MA. Evidence-based orthodontics and dentofacial orthopedics: An overview of contemporary clinical practice. Symposium on the occasion of the occupation of the position of Professor of Orthodontics at the University of Basel, Switzerland, 20.04.2012.
 48. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions: Taking advantage of the biomechanics and the new skeletal anchorage modalities. 13rd Annual Meeting of the Turkish Orthodontic Society, Antalya, Turkey, 01-04.10.2012.
 49. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions. International Orthodontic Congress of the Cyprus Orthodontic Society and Greek Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, 26-27.10.2012.
 50. Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of orthodontic miniscrew implants. International Orthodontic Congress of the Cyprus Orthodontic Society and Greek Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, 26-27.10.2012.
 51. Papadopoulos MA. Basic principles and clinical applications of skeletal anchorage devices in orthodontics. Scientific Meeting of the Tyrolean Dentists, Innsbruck, Austria, 22.11.2012.
 52. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions: Taking advantage of the biomechanics and the new skeletal anchorage modalities. Department of Orthodontics, University of Innsbruck, Austria, 22.11.2012.
 53. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion. Scientific Meeting of the Lebanese Orthodontic Society, Beirut, Lebanon, 14-15.12.2012.
 54. Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of orthodontic miniscrew implants. Scientific Meeting of the Lebanese Orthodontic Society, Beirut, Lebanon, 14-15.12.2012.2012.
 55. Papadopoulos MA. Evidence based orthodontics and dentofacial orthopedics. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Dresden, Germany, 14.06.2013.
 56. Papadopoulos MA. Evidence based orthodontics and its implications in clinical practice. 1st Mediterranean Congress of the Odontostomatological Discipline of the Italian Society of Odontostomatology and Maxillofacial Surgery and the Italian College of Dentistry, Taormina, Italy, 12-13.07.2013.
 57. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of traumatized teeth. Scientific meeting “Dental Trauma” of the Greek Society of Preventive Dentistry, Thessaloniki, 05.10.2013.
 58. Papadopoulos MA. Skeletal anchorage devices in orthodontics: Basic Principles and Clinical Considerations. 11th International Orthodontic Symposium (IOS 2013), Prague, 27.11-01.12.2013.
 59. Papadopoulos MA. Basic principles and clinical considerations of skeletal anchorage devices in orthodontics. 1st International Symposium of Orthodontics, Albanian Orthodontic Society, Tirana, Albania, 23-24.05.2014.
 60. Papadopoulos MA. Evidence Based Orthodontics and its implications in clinical practice. 6th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 11.10.2014.
 61. Papadopoulos MA. Contemporary management of Class II malocclusion using skeletal anchorage. 2nd International Symposium of the journal Clinical Orthodontics, Ozarow, Poland, 28-29.11.2014.
 62. Papadopoulos MA. Dental Trauma and orthodontic treatment. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12.2014.
 63. Papadopoulos MA. Scientific evidence in clinical orthodontics. Scientific meeting of the Society of Clinical Dentistry, Thessaloniki, Greece, 10.02.2015.
 64. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions: Taking advantage of the biomechanics and the new skeletal anchorage modalities. The 27th Meeting of the Egyptian Orthodontic Society, Alexandria, Egypt, 12-13.02.2015.
 65. Papadopoulos MA. Dental Trauma and orthodontic treatment. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12.2014.
 66. Papadopoulos MA. Diagnostic dilemmas and malpractice during orthodontic treatment. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 06-08.03.2015.
 67. Papadopoulos MA. Current evidence on clinical performance of miniscrew implants in orthodontics. 115th Annual Session of the American Association of Orthodontists, San Francisco, USA, 15-19.05.2015.
 68. Papadopoulos MA. Evidence based orthodontics and its implications in contemporary clinical practice. 91st Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy.
 69. Papadopoulos MA. Use of miniscrew implants as TADs for the comprehensive treatment of Class II malocclusion. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 70. Papadopoulos MA. Evidence based clinical practice in orthodontics. 25th Beirut International Dental Meeting of the Lebanese Dental Association, 08-10.00.2015, Beirut, Lebanon.
 71. Papadopoulos MA. New horizons in the comprehensive treatment of Class II malocclusion using miniscrew implants. 25th Beirut International Dental Meeting of the Lebanese Dental Association, 08-10.10.2015, Beirut, Lebanon.
 72. Papadopoulos MA. The importance of evidence and its implications in clinical orthodontic practice. 4th Pan-Albanian Dental Congress, 05-08.11.2015, Tirana, Albania.
 73. Papadopoulos MA. The importance of evidence and its implications in clinical orthodontic practice. Unit of Orthodontics, Department of Dental Medicine, Second University of Naples, Italy, 27.11.2015.
 74. Papadopoulos MA. Diagnostic dilemmas, malpractice and treatment options n orthodontics. 13th Annual Congress of the Dental Association of Cyprus, Nicosia, 29-30.01.2016.
 75. Papadopoulos MA. Failure and success of the orthodontic miniscrew implants. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 01-03.04.2016.
 76. Papadopoulos MA. Success and failure of orthodontic miniscrew implants. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 06.05.2016.
 77. Papadopoulos MA. Evidence based orthodontics and everyday clinical practice. 3rd Congress of the Macedonian Orthodontic Society, Ohrid, FYROM, 12-15.05.2016.
 78. Papadopoulos MA. Treatment of Class II malocclusion using miniscrew implants: Introducing amda®. Regional meeting of the Turkish Orthodontic Society, Trabzon, Turkey, 22-23.05.2016.
 79. Papadopoulos MA. Boost your clinical practice using scientific evidence. 3rd International Congress of the Croatian Society of Orthodontics, Split, Croatia, 06-08.10.2016.
 80. Papadopoulos MA. Expanding the limits of Orthodontic treatment: Efficient management of complex dental cases by means of orthodontic miniscrew-implants and mini-implants. Dental Association of Nicosia and Kerynea, Nicosia, Cyprus, 02-04.03.2017.
 81. Papadopoulos MA. Innovative treatment of Class II malocclusions with amda®: Efficient use of biomechanics and miniscrew implants. 9th World Implant Orthodontic Conference (WIOC 2017), Kobe, Japan, 02-04.07.2017.
 82. Papadopoulos MA. Comprehensive treatment of Class II malocclusion with amda®: Efficient use of biomechanics and miniscrew implants. Annual Meeting of the SITeBi (Italian Society of Bidimensional Technique) and Sialign (Italian Society of Invisible Aligner), Rome, Italy, 24-25.11.2017. (Lectio Magistralis in Apertura)
 83. Ioannidou- Marathiotou I, Papadopoulos MA. Orthodontic management of cleſt lip and palate patients: The path to happiness. 1stCongress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017.
 84. Zymperdikas V, Papadopoulos MA. Bisphosphonates in Orthodontics: Myths and facts. 1st Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017.
 85. Papadopoulos MA. Innovative treatment of Class II malocclusions with amda®: Efficient use of biomechanics and miniscrew implants. 2nd Congress of the Balkan Association of Orthodontists and 9th Congress of the Romanian Association of Excellence in Orthodontics, Iasi, Romania, 24-26.05.2018.
 86. Papadopoulos MA. Clinical performance of miniscrew implants in Orthodontics: What we know until now for sure. 2nd International Symposium, Albanian Orthodontic Society, Tirana, Albania, 31.05-02.06.2018.
 87. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion using miniscrew implants: Introducing amda®. 15th EPSOS (European Post-graduate Students Orthodontic Society) Meeting, Edinburgh, UK, 16.06.2018.
 88. Papadopoulos MA. Contemporary distalization processes in the maxilla. 19th International Orthodontic Symposium (IOS), Warsaw, Poland, 07-08.06.2019.
 89. Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion using miniscrew implants. 7th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 05.07.2019.
 90. Papadopoulos MA. Multidisciplinary orthodontic treatment of complex dental cases. 3rd Congress of the Balkan Association of Orthodontists, Ohrid, North Macedonia, 12-15.09.2019.
 91. Papadopoulos MA. TAD based advanced distalization appliance (amda®). 2nd International Orthodontic Workshop, Antalya, Turkey, 18-19.10.2019.
 92. Papadopoulos MA. Clinical performance of miniscrew implants in Orthodontics: Can we trust them? 11th World Implant Orthodontic Conference (WIOC) and the 10th AREO International Congress, Bucharest, Romania, 23-26.10.2019.
 93. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems with mini-implants (TADs). 2nd International Meandros Dental Congress, Kusadasi, Turkey, 22-23.11.2019.
 94. Papadopoulos MA. Treatment approaches of Class II dental and skeletal problems in young and adult patients. Annual Congress of the Greek Orthodontic Society and of the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 06-08.12.2019. (Round table lecture and Coordinator)
 95. Papadopoulos MA. Diagnostic dilemmas and therapeutic options in Orthodontics. 4th Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists (BAOS), Sofia, Bulgaria, 10-13.09.2020. (On-line)
 96. Papadopoulos MA. Diagnostic failures, dilemmas and treatment options in Orthodontics. Clinical Case Conference, National Institute of Dental and Craniofacial Research, Bethesda, USA, 02.10.2020. (On-line)
 97. Papadopoulos MA. Orthodontic tooth movement after dental trauma. Dental Association of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 01.12.2020. (On-line)
 98. Papadopoulos MA. Multidisciplinary orthodontic treatment of adults with or without skeletal anchorage. 17th Turkish Orthodontic Society International Virtual Congress, Turkey, 12-14.03.2021. (On-line)
 99. Papadopoulos MA. Efficient Maxillary Molar Distalization with Mini-screw Implant Supported Appliances. International Virtual Symposium of the Faculty of Dentistry, Gazi University “Contemporary Approaches in Dental Clinical Practice”, Ankara, Turkey, 29-30.04.2021. (On-line)
 100. Papadopoulos MA. Maxillary molar distalization with mini-screw implant supported appliances. 121st Annual Session of the American Association of Orthodontists, Boston, MA, U.S.A., 25-27.06.2021 09. (On-line)
 101. Papadopoulos MA. Evidence Based Orthodontics and its implications in contemporary clinical practice. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 04.15. 07.2021.
 102. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems with conventional approaches. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 04.15. 07.2021.
 103. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems with mini-screw implants. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 04.15. 07.2021.
 104. Papadopoulos MA. Maxillary molar distalization with miniscrew implant supported appliances. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 04.15. 07.2021.
 105. Papadopoulos MA. Diagnostic failures, dilemmas, and treatment options in Orthodontics. Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Messina, Italy, 04.15. 07.2021.
 106. Papadopoulos MA. Maxillary molar distalization in Class II treatment: The best solutions for an old problem. 52nd SIDO – 18th AIDOR International Congress, Florence, Italy, 11-13.11.2021.
 107. Papadopoulos MA. Multidisciplinary treatment of complex dental problems with mini-implants (TADs). 11th Congress of the Romanian Association for Excellence in Orthodontics (AREO) (on-line) Romania, 18-20.11.2021.
 108. Papadopoulos MA. Tissue damages and failures in TADs and skeletal anchorage treatments. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 04-05.12.2021. (Invited round table lecture)

Διαλέξεις / Εισηγήσεις σε Συνέδρια

.

 1. Papadopoulos MA. [Comparison of the treatment results of functional appliances] Vergleich der therapeutischen Ergebnisse funktions-kieferorthopädischer Geräte. Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 19.11.1987. (Lecture)
 2. Papadopoulos MA. [The use of magnets in dentistry and especially in orthodontics: A Typodont evaluation] Die Anwendung der Magnete in der Zahnmedizin und speziell in der Kieferorthopädie; Eine Untersuchung mit dem Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 22.06.1989. (Lecture)
 3. Papadopoulos MA. The use of magnets in Orthodontics. Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 31.08.1989. (Lecture)
 4. Papadopoulos MA. [Magnetic and electromagnetic fields. Biologic effects in medicine and dentistry] Magnetische und elektromagnetische Felder. Biologische Effekte und Anwendung in der Medizin und Zahnmedizin. Laboratory for Experimental Surgery, Swiss Research Institute, Davos, Switzerland, 13.11.1989. (Lecture)
 5. Papadopoulos MA. The effects of magnetic fields on alkaline phosphatase production of rat osteoblasts. Laboratory for Experimental Surgery, Swiss Research Institute, Davos, Switzerland, 16.05.1990. (Lecture)
 6. Papadopoulos MA. Biomechanical, Clinical and Biological Aspects of the Use of Magnets in Orthodontics. 95th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, San Francisco, USA, 12.05 – 17.05.1995. (Round table, Coordinator)
 7. Papadopoulos MA. Preventive orthodontics. 26th Pedodontic Congress of the Hellenic Society of Pediatric Dentistry, Patras, Greece, 24.05 – 26.05.1996. (Round table lecture)
 8. Papadopoulos MA. Distalization of maxillary first and second molars simultaneously with superelastic NiTi coils. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 – 07.05.1997. (Round table, Coordinator)
 9. Papadopoulos MA. Adult orthodontics. 32nd Annual Meeting of the Stomatological Society of Greece. Syros, Greece, 04.09 – 07.09.1997. (Round table lecture)
 10. Papadopoulos MA. Functional appliances. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 – 07.12.97. (Round table lecture)
 11. Papadopoulos MA. Orthodontic management of adult patients. Biological and biomechanical principles and clinical applications. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 – 07.12.97. (Lecture)
 12. Papadopoulos MA. Therapeutic management of impacted permanent teeth. 28th Pedodontic Congress of the Hellenic Society of Pediatric Dentistry, Trikala, Greece, 22.05 – 24.05.98. (Round table lecture)
 13. Papadopoulos MA. Treatment of posterior crossbites. Seminars of Orthodontic Society of Northern Greece. Thessaloniki, Greece, 30.05 – 31.05.98. (Lecture)
 14. Papadopoulos MA. The role of Orthodontics for the prosthetic and periodontic management of adult patients. 18th Congress of the Hellenic Dental Association, Thessaloniki, Greece, 24.10 – 27.10.98. (Lecture)
 15. Sidiropoulou S, Papadopoulos ΜΑ, Kolokithas G. The child with chronic juvenile or rheumatoid arthritis from orthodontic view. 2ndPanhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 – 06.12.98. (Lecture)
 16. Papadopoulos MA. Functional treatment in the young patient. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Padova, Italy, 31.05–01.06.99. (Lecture)
 17. Papadopoulos MA. Adult orthodontics. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Padova, Italy, 31.05–01.06.99. (Lecture)
 18. Papadopoulos MA. Fetal surgical treatment of cleft-lip and palate: A real possibility or a utopia? Seminars of the Greek Society of the Study of Clefts and Craniofacial Anomalies and of the Dental Association of Attica, Athens, Greece, 19.01.2002. (Lecture)
 19. Papadopoulos MA. Papadopoulos ΝA. Can intrauterine surgery improve the quality of life of cleft lip and palate patients? International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table, Coordinator)
 20. Papadopoulos MA. Current status of the clinical management of cleft lip and palate patients. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table lecture)
 21. Papadopoulos MA. Evaluation of different experimental treatment methods used for the fetal correction of cleft-like defects by means of 3D-CT imaging. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table lecture)
 22. Papadopoulos MA. Treatment management of Class II malocclusion in non-compliant patients. 6th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 30.11 – 01.12.2002. (Lecture)
 23. Papadopoulos MA. Information technology applications for the electronic management of orthodontic office. 1st Professional Congress of Orthodontics of the Greek Professional Union of Orthodontists, Athens, 15.02.2003. (Lecture)
 24. Papadopoulos MA. The contribution of information technology in the electronic management of dental office. One-day Workshop, Dental Association of Larissa, 22.03.2003. (Lecture)
 25. Papadopoulos MA. Internet, Information Technology and their applications in Dentistry. One-day Workshop, Scientific Society of Dental Students of Greece, Thessaloniki, 22.03.2003. (Lecture)
 26. Papadopoulos MA. Three-dimensional imaging techniques for craniofacial reconstruction and their applications in Dentistry and maxillofacial surgery. One-day Workshop, Scientific Society of Dental Students of Greece, Thessaloniki, 22.03.2003. (Lecture)
 27. Papadopoulos MA. Adult orthodontic treatment. A multidisciplinary approach. One-day Workshop of the Greek Orthodontic Society, Stomatological Society of Crete and Dental Association of Heraklion, Heraklion, Crete, Greece, 27.09.2003. (Lecture)
 28. Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. 23rd Panhellenic Dental Congress of Hellenic Dental Association, Athens, 30.10-02.11.2003. (Lecture)
 29. Papadopoulos MA, Papadopoulos NA. Intrauterine surgical management of cleft lip and palate. Current facts and future possibilities. 7th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, 29.11-30.11.2003. (Lecture)
 30. Papadopoulos MA. Orthodontic management of impacted canines. 24th Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 29-31.10.2004. (Lecture)
 31. Papadopoulos MA. Treatment approaches for transverse occlusal problems. 8th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2004. (Lecture)
 32. Papadopoulos MA. Implementation of treatment plan in clinical dental practice. Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 10.02.2005. (Lecture)
 33. Papadopoulos MA. Problems related to Orthodontics – Preventive Dentistry – Pediatric Dentistry. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 08-10.04.2005. (Round table lecture)
 34. Papadopoulos MA. Orthodontic management of impacted canines: Diagnostic and biomechanical considerations. 6th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Paris, France, 10-14.09.2005. (Lecture)
 35. Papadopoulos MA. Orthodontic management of noncompliant patients. 25th Panhellenic Dental Congress, Larissa, Greece, 27-29.10.2005. (Lecture)
 36. Papadopoulos MA. Contemporary orthodontic treatment of Class II malocclusion: Avoiding the need of patient’s compliance. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of orthodontics, School of Dentistry, Gazi University Ankara, Ankara, Turkey, 12.03.2007. (Lecture)
 37. Papadopoulos MA. Treatment of Class II Malocclusion by means of miniscrew implants. 10th Panhellenic Congress of the Greek orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-09.12.2007. (Lecture)
 38. Papadopoulos MA. Three-dimensional imaging techniques of the craniofacial complex and their applications in Dentistry. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 29.01-02.03.2008. (Lecture)
 39. Papadopoulos MA. The use of miniscrew implants for the management of complex dental problems. 28th Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 23-26.10.2008. (Lecture)
 40. Papadopoulos MA. Evidenced based Orthodontics: A critical assessment of meta-analyses. 11th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12.2008. (Lecture)
 41. Papadopoulos MA. Risk management in orthodontics and pedodontics. Panhellenic Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 21-22.03.2009. (Round table lecture)
 42. Papadopoulos Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion by means of miniscrew implants. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Italy, 08.06.2009. (Lecture)
 43. Papadopoulos MA. The use of orthodontic miniscrew implants
  for the interdisciplinary management of complex dental cases. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics & Department of oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, University of Padova, Italy, 08.10.2009. (Lecture)
 44. Papadopoulos ΜΑ. The use of miniscrew implants for the management of complex dental cases. Scientific meeting of the Stomatological Society of Northern Greece & Dental Association of Serres, Serres, Greece, 03.10.2009. (Lecture)
 45. Papadopoulos ΜΑ. Orthodontic evidence based clinical practice: How efficient our treatment interventions? 29th Panhellenic Dental Congress, Ioannina, Greece, 13-15.11.2009. (Lecture)
 46. Papadopoulos ΜΑ. Clinical applications of orthodontic miniscrew implants for the management of complex dental problems. 23rdPanhellenic Congress of the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Thessaloniki, Greece, 27-29.11.2009.(Lecture)
 47. Papadopoulos MA. The use of miniscrew implants in orthodontics: Possibilities and limitations. 12th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 12-13.12.2009. (Lecture)
 48. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Management of cleft lip and palate in pre-adolescent children: Treatemnt possibilities and compromises of the team approach. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Lecture)
 49. Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Thessaloniki, Greece, 22-25.04.2010. (Lecture)
 50. Papadopoulos MA. The cooperation of orthodontics and pediatric dentistry. Department of Pediatric Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 28.05.2010. (Lecture)
 51. Papadopoulos MA. Preventing impaction of canines. Department of Pediatric Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 01.10.2010. (Lecture)
 52. Papadopoulos MA. New horizons in orthodontic diagnosis and treatment. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 18-20.03.2011. (Lecture)
 53. Papadopoulos MA. Esthetic orthodontic treatment with clear aligners. 3rd Lifelong learning postgraduate course, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 23-25.09.2011. (Lecture)
 54. Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of miniscrew implants: Expanding the limits of orthodontic treatment. 31st Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 11-13.11.2011. (Lecture)
 55. Papadopoulos MA. Expanding the limits of functional orthodontic treatment: the use of miniplates for the management of Class II malocclusion. 31st Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 11-13.11.2011. (Lecture)
 56. Papadopoulos MA. Esthetic orthodontic treatment with clear aligners: Possibilities and limitations. 14th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Thessaloniki, Greece, 03-04.12.2011. (Lecture)
 57. Papadopoulos MA. Diagnosis and treatment management of impacted canines. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 30.03-01.04.2012. (Lecture)
 58. Papadopoulos MA. Hellenic Orthodontic Review: Current situation and future perspectives. 12th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 30.03-01.04.2012. (Lecture)
 59. Papadopoulos MA. Current trends in orthognathic surgery: The effect of the soft and hard tissue profile on the patients’ pre-surgical motives and post-surgical satisfaction. Scientific Meeting of the Department of Orthodontics and the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 26.05.2012. (Lecture)
 60. Papadopoulos MA. Contemporary clinical evidence based orthodontics. 32nd Congress of the Greek Dental Association, Alexandroupolis, Greece, 09-11.11.2012. (Lecture)
 61. Papadopoulos MA. Clinical procedure of insertion and removal of orthodontic miniscrew implants. 15th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Athens, Greece, 01-02.12.2012. (Lecture)
 62. Papadopoulos MA. Evidence in contemporary clinical orthodontics. 16th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-08.12.2013. (Lecture)
 63. Papadopoulos MA. Use of orthodontic miniscrew implants for the management of complex orthodontic problems. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-06.04.2014. (Round table lecture and Coordinator)
 64. Papadopoulos MA. Preventive orthodontics in Greece today: What the general dentist should know about impacted canines. Annual Congress of the Hellenic Dental Association, Thessaloniki, Greece, 14-16.11.2014. (Round table lecture and Coordinator)
 65. Zymperdikas V, Papadopoulos MA. Clinical efficiency of functional appliances in orthodontics: New evidence based data. Dental Association of Nicosia and Kerynea, Nicosia, Cyprus, 02-04.03.2017. (Lecture)
 66. Papadopoulos MA. Collaboration of Postgraduate Clinics of Orthodontics and Periodontology of Aristotle University of Thessaloniki for the treatment of cases of common clinical interest. Round table coordinated by I. Vouros and M.A. Papadopoulos. Annual Congress of the Hellenic Dental Association, Ioannina, Greece, 18-20.10.2018. (Round table lecture and Coordinator)
 67. Papadopoulos MA. Management of Class II malocclusion in the mixed and permanent dentition. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 12-14.04.2019. (Round table lecture and Coordinator)

Επιστημονικές Ανακοινώσεις (Προφορικές ή Επιτοίχιες Παρουσιάσεις)

.

 1. Papadopoulos MA, Rakosi T. [Mode of action different treatment modalities on the occasion of growth pattern] Wirkungsweise der verschiedenen Behandlungsmittel unter Berücksichtigung des Wachstumsmusters. 61st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Frankfurt, Germany, 25.05 – 28.05.1988. (Oral presentation)
 2. Papadopoulos MA, Truppe M, Jonas I, Rakosi T. Interrelationship between chronological, dental, and skeletal age in class II and class III malocclusion. 65th Congress of the European Orthodontic Society, Würzburg, Germany, 16.05 – 20.05.1989. (Poster presentation)
 3. Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. [Effects of static magnetic fields on osteoblast cell activity: An in vitro study] Einfluss statischer magnetischer Felder auf die Aktivität von Osteoblasten; Eine in vitro Untersuchung. 63rd Annual Congress of the German Orthodontic Society, Heidelberg, Germany, 06. 05 – 10.05.1990. (Oral presentation)
 4. Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. Biologic effects of static magnetic fields on osteoblast cells in culture. 66th Congress of the European Orthodontic Society, Copenhagen, Denmark, 26.05 – 30.05.1990. (Poster presentation)
 5. Papadopoulos MA, Koutsikou T, Kolokithas G. Rapid maxillary expansion by means of the Rakosi acrylic orthodontic appliance. Panhellenic Meeting of the Stomatological Society of Crete, Greece, 20.05 – 22.05.1994. (Oral presentation)
 6. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharyngeal spaces and hyoid bone and tongue positions following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. 66th Congress of the European Orthodontic Society, Graz, Austria, 26.05 – 30.05.1990. (Oral presentation)
 7. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharyngeal spaces and hyoid bone and tongue positions following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. 14th Congress of the Hellenic Dental Association, Limassol, Cyprus, 26.10 – 29.10.1994. (Oral presentation)
 8. Papadopoulos MA. Applications of magnetic forces in Orthodontics. Seminars of Clinical Orthodontics of the Greek orthodontic Society, Athens, Greece, 12.11 – 13.11.1994. (Oral presentation)
 9. Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric analysis and orthognathic surgery: Which variables are most useful? 8thPanhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 – 04.12.1994. (Oral presentation)
 10. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Farsaris N. The role of orthodontist for the management of obstructive sleep apnea syndrome. 8th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 – 04.12.1994. (Oral presentation)
 11. Farsaris N, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Obstructive sleep apnea syndrome: Characteristics, pathology, diagnosis and dental interest. 8th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 – 04.12.1994. (Oral presentation)
 12. Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment possibilities in patients with allergic reactions to the used materials and appliances. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 – 07.05.1995. (Oral presentation)
 13. Athanasiou AE, Kolokithas G, Papadopoulos MA, Lagoudakis M. Biologic restrictions during orthodontic treatment in patients with serious medical or dental problems. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 – 07.05.1995. (Oral presentation)
 14. Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Clinical applications of magnetic forces in orthodontic and orthopedic treatment. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 – 07.05.1995. (Oral presentation)
 15. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Kanakoudi F. Cephalometric evaluation of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 71st Congress of the European Orthodontic Society, Bergen, Norway, 19.06 – 24.06.1995. (Poster presentation)
 16. Papadopoulos MA, Sidiropoulou S, Kolokithas G, Kanakoudi F. [Cephalometric investigation of the soft tissue profile of patients with juvenile rheumatoid arthritis] Kephalometrische Untersuchung der Morphologie der Weichteile von Patienten mit juveniler rheumatoider 68th Annual Congress of the German Orthodontic Society, Wiesbaden, Germany, 27.09 – 01.10.1995. (Poster presentation)
 17. Kouri E, Papageorgiou P, Papadopoulos MA. Characteristics of oral hygiene of pregnant women. 15th Congress of the Hellenic Dental Association, Chalkidiki, Greece, 26.10 – 29.10.1995. (Oral presentation)
 18. Papadopoulos MA, Sidiropoulou S, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of soft tissue profile of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 6th International Symposium of Dentofacial Development and Function, Athens, Greece, 19.09 – 21.09.1996. (Oral presentation)
 19. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 16thCongress of the Hellenic Dental Association, Athens, Greece, 24.10-27.10.1996. (Oral presentation)
 20. Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Radiographic and cephalometric evaluation of patients with facial asymmetries. 10thPanhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 29.11 – 01.12.1996. (Oral presentation)
 21. Sidiropoulou S, Kolokithas G, Papadopoulos MA, Kanakoudi-Tsakalidou F. Dentoskeletal morphology in children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 – 07.05.1997. (Oral presentation)
 22. Papadopoulos MA, Kolokithas G, Sidiropoulou S, Kanakoudi-Tsakalidou F. Soft tissue profile characteristics in children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 – 07.05.1997. (Oral presentation)
 23. Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of young subjects with Class II, division 2 malocclusion. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 – 07.12.97. (Oral presentation)
 24. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric changes following treatment of children with Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 – 07.12.97. (Oral presentation)
 25. Karamouzos A, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Clinical characteristics and properties of plastic brackets. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 – 07.12.97. (Oral presentation)
 26. Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of children with Class II, division 2 malocclusion. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 – 07.06.98. (Poster presentation)
 27. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Kanakoudi F. The mandible in children with juvenile chronic arthritis: A cephalometric study. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 – 07.06.98. (Poster presentation)
 28. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dental arch characteristics and skeletal/soft tissue profile changes following treatment of Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 – 07.06.98. (Poster presentation)
 29. Papadopoulos ΜΑ, Papageorgiou IS, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of Class II, division 2 malocclusion and their clinical implications. 7th International Symposium of Dentofacial Development and Function, Jerusalem, Israel, 15.11 – 18.11.98. (Oral presentation)
 30. Papadopoulos ΜΑ, Mavropoulos A, Kolokithas G. The use of Internet for orthodontic purposes and the presence of the Department of Orthodontics of the Aristotle University of Thessaloniki in it. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 – 06.12.98. (Oral presentation)
 31. Papadopoulos ΜΑ, Mavropoulos A, Athanasiou AE. Dentoskeletal changes following treatment of activator, headgear and combined headgear-activator. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 – 06.12.98. (Oral presentation)
 32. Christou PK, Papadopoulos MA. Centers of resistance of the maxillary and mandibular complex and their clinical significance when applying orthopedic or orthodontic forces. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 – 06.12.98. (Poster presentation)
 33. Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Kovacs L, Klöppel M, Hönke C, Graf P, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the pregnant sheep model: Preliminary report. 1st Balkan Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Balkan Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 01.04 – 03.04.99. (Oral presentation)
 34. Athanasiou AE, Nasiopoulos AT, Papadopoulos MA, Ioannidou I, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantage of the masseter and temporal muscles and in the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion. 75th Congress of the European Orthodontic Society, Strasbourg, France, 23.06 –26.06.1999. (Oral presentation)
 35. Athanasiou AE, Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantage of the masseter and temporal muscles and in the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 36. Mavropoulos A, Karamouzos A, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric study of the desired and side dentoskeletal effects following the use of an intraoral appliance for simultaneous distalization of maxillary first and second molars. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 37. Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. Changes in maxillary and mandibular incisor relationships in patients with Class II, division 1 malocclusion following Herbst appliance treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Poster presentation)
 38. Melkos A. Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Periodontal condition of impacted canines following surgical and orthodontic treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Poster presentation)
 39. Korda R, Nikolidakis D, Xagorakis M, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Morphological characteristics and crown/root relationships of upper central incisors in subjects with Class II, division 1 and 2 malocclusions. A lateral cephalometric study. 3rdPanhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Poster presentation)
 40. Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Effects of recycling to the properties and characteristics of metallic and ceramic brackets. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 41. Gianniou E, Papadopoulos MA, Ioannidou I, Kolokithas G. Prevalence of congenital and non dental anomalies in mixed and permanent dentition. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 42. Ioannidou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Time of emerge of third molars. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 43. Karamouzos A. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kavvadia S, Kolokithas G. Temporomandibular dysfunction in children seeking orthodontic treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 – 17.10.99. (Oral presentation)
 44. Papadopulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Brill T, Kovacs L, Klöppel M, Höhnke C, Graf P, Biemer E. Intrauterine cleft lip and palate treatment at the pregnant sheep model: Preliminary results. 4th Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Athens, Greece, 11.11 – 14.11.99. (Oral presentation)
 45. Papadopoulos MA, Mavropoulos A, Karamouzos A, Athanasiou AE. Simultaneous intraoral distalization of maxillary first and second molars. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 – 06.06.2000. (Oral presentation)
 46. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kanakoudi F, Kolokithas G. Mandibular condyle lesions in children with juvenile chronic arthritis. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 – 06.06.2000. Oral presentation)
 47. Sidiropoulou S, Kavvadia S, Papadopoulos MA, Karamouzos A, Kolokithas G. The prevalence of temporomandibular disorders in Greek patients referred for orthodontic treatment. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 – 06.06.2000. (Poster presentation)
 48. Papadopoulos MA, Eliades T, Morfaki O, Athanasiou AE. Recycling of metallic orthodontic brackets: effects on morphological characteristics. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 – 06.06.2000. (Poster presentation)
 49. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L, Klöppel M, Graf P, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created severe cleft lip in the mid-gestational pregnant sheep model. 11th Annual Meeting of the European Association of Plastic Surgeons (EURAPS), 01.06 – 03.06.2000, Berlin, Germany. (Oral presentation)
 50. Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Recycling of metallic orthodontic brackets: effects on morphological characteristics. 73rd Annual Congress of the German Orthodontic Society, Düsseldorf, Germany, 06.09 – 10.09.2000. (Oral presentation)
 51. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. A study of condylar affection in children with idiopathic rheumatoid arthritis. 4thPanhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 – 03.12.2000. (Oral presentation)
 52. Ioannidou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Prevalence of impacted teeth in a Greek malocclusion population. 4thPanhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 – 03.12.2000. (Oral presentation)
 53. Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of the orthodontic treatment outcome of Class II, division 1 malocclusion by means of PAR-Index. 4th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 – 03.12.2000. (Oral presentation)
 54. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. [Treatment in the mixed dentition period with functional appliances] Le traitement en denture mixte par appareils fonctionnels. 74th Annual Congress of the French Orthodontic Society, Lyon, Germany, 24.05 – 26.05.2001. (Oral presentation)
 55. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. [Evidence based mode of action of functional appliances] Preuves scientifiques du mode d’action des appareils fonctionnels. 74th Annual Congress of the French Orthodontic Society, Lyon, Germany, 24.05 – 26.05.2001. (Oral presentation)
 56. Zeilhofer HF, Papadopoulos MA, Horch HH, Biemer E, Papadopulos NA. [Intrauterine endoscopic surgery of cleft lip and palate: new developments and perspectives] Intrauterine endoskopische Chirurgie der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten: Neue Entwicklungen und Perspektiven. 51st Congress of the German Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Marburg, Germany, 14-16.06.2001. (Oral presentation)
 57. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Horch HH, Biemer E. [Surgery of craniofacial anomalies: cleft lip and palate] Fetale Chirurgie bei kraniofazialen Fehlbildungen am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. 51st Congress of the German Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Marburg, Germany, 14-16.06.2001. (Oral presentation)
 58. Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Maxillary reconstruction of cleft lip and palate in the pregnant sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte beim trächtigen Schafmodell. 32nd Annual Congress of the German Union of Plastic Surgeons, Frankfurt, Germany, 27.09 – 30.09.2001. (Poster presentation)
 59. Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Schaff J, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created maxillary alveolar defect in the pregnant sheep model. 20th Annual Meeting of the International Fetal Medicine and Surgery Society (IFMSS). Madelane, South Africa, 01.10 – 05.10.2001. (Oral presentation)
 60. Papadopoulos ΝΑ, Klotz S, Henke J, Brill T, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Schaff J, Erhardt W, Biemer E. A comparison of different surgical closure techniques of the fetal membranes following fetoscopy in the pregnant rabbit model. A preliminary report. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 – 11.11.2001. (Oral presentation)
 61. Papadopoulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Henke J, Boettcher R, Stolla R, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch HH, Biemer E. Open intrauterine cleft lip and palate treatment in the pregnant sheep model: Final results. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 – 11.11.2001. (Oral presentation)
 62. Papadopoulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch HH, Biemer E. Experimental intrauterine cranial endoscopy of craniofacial anomalies and especially of cleft lip and palate. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 – 11.11.2001. (Poster presentation)
 63. Christou PK, Papadopoulos MA, Athanasiou AE, P Boettcher, HF Zeilhofer, R Sader, Papadopulos NΑ. Tree-dimensional imaging techniques for craniofacial reconstruction. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 – 02.12.2001. (Oral presentation)
 64. Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of the orthodontic treatment outcome of Class II, division 1 malocclusion by means of ICON-Index. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 – 02.12.2001. (Oral presentation)
 65. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dentoskeletal and soft tissue changes following treatment of Class III malocclusion by means of Frankel-III appliance. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 – 02.12.2001. (Oral presentation)
 66. Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou ΑΕ, P Boettcher, HF Zeilhofer, R Sader, Papadopulos NΑ. Current methods of three-dimensional imaging of the craniofacial complex. 1st Scientific Congress of the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 21-23.02.2002. (Oral presentation)
 67. Papadopoulos MA. Studies of studies: Guidelines for reporting the results of Meta-analyses. International Conference on Orthodontic Journals. A Forum of Editors, Authors, Readers and Publishers organized by the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 01.03.2002. (Oral presentation)
 68. Papadopoulos MA. Use of three-dimensional reconstruction imaging in craniofacial diagnosis and surgery planning. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Oral presentation)
 69. Papadopulos ΝA, Klotz S, Henke J, Brill T, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Schaff J, Erhardt W, Biemer E. Evaluation of endoscopic closure techniques of fetal membranes in the pregnant rabbit model. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)
 70. Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E. Evaluation of bone graft healing following experimental intrauterine treatment of cleft lip and palate like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)
 71. Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, Jannowitz C, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E. Evaluation of post-surgical maxillary growth following experimental intrauterine treatment of cleft palate like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)
 72. Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch H-H, Biemer E. Experimental endoscopic intrauterine treatment of cleft lip like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)
 73. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Intrauterine maxillary reconstruction by cleft lip and palate in the sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kieferspalte beim Schafmodell. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Oral presentation)
 74. Papadopulos NA, Zeilhofer H-F, Papadopoulos MA, Feussner H, Henke J, Kovacs L, Schaff J, Horch H-H, Biemer E. [Endoscopic intrauterine surgery and cleft lip and palate: New developments and perspectives] Endoskopische intrauterine Chirurgie und Lippen-Kiefer-Gaumenspalten: Neue Entwicklungen und Aussichten. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Oral presentation)
 75. Papadopoulos MA, Jannowitz C, Papadopoulos NA. Experimental treatment of cleft like defects: A three-dimensional computer tomographic evaluation. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Oral presentation)
 76. Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of orthodontic treatment using the Peer Assessment Rating and Index of Complexity, Outcome and Need indices. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Oral presentation)
 77. Papadopoulos MA, Christou PK, Papadopoulos NA. Three-dimensional imaging of the head and face: Applications in orthodontics and maxillofacial surgery. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)
 78. Papadopoulos MA, Ioannidou I. Maxillary and mandibular sagittal position evaluation using ten different cephalometric analyses. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)
 79. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric changes following Jasper-Jumper treatment of Class II division 1 malocclusions. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)
 80. Fourkas PK, Papadopoulos ΜΑ. Orthodontic management of patients with cleft lip and palate. Peloponnesian Dental Congress, 07-08.09.2002, Ancient Olympia, Greece. (Oral presentation)
 81. Papadopoulos MA, Jannowitz C, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos NA. Experimentelle [Experimental intrauterine treatment of cleft lip and palate like defects: A 3D-CT evaluation] Intrauterin-Behandlung von Kiefer-spalten-ähnlichen-defekten am Schafmodell: Eine drei-dimensionale computertomographische Auswertung. 75th Annual Congress of the German Orthodontic Society, 11-15.09.2002, Hamburg, Germany. (Poster presentation)
 82. Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Sader R, Papadopulos NA. [Three-dimensional craniofacial imaging approaches in orthodontics and maxillofacial surgery] Drei-dimensionale kraniofaziale Abbildungsmethoden: Anwendungen in der Kieferorthopädie und maxillofazialen Chirurgie. 75th Annual Congress of the German Orthodontic Society, 11-15.09.2002, Hamburg, Germany. (Poster presentation)
 83. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H. [Endoscopic surgery of a surgical created lip defect in the pregnant sheep model] Endoskopische intrauterine Chirurgie am Beispiel eines operativ erzeugten Lippendefektes am trächtigen Schafmodell. 33rd Annual Congress of the German Association of Plastic Surgeons, 18-21.09.2002, Heidelberg, Germany. (Oral presentation)
 84. Papadopoulos MA. Jannowitz C, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos NA. Evaluation of different intrauterine treatment methods used for correction of alveolar cleft-like defects by means of three-dimensional computer-tomographic analysis in the sheep model. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)
 85. Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dental arch and skeletal / soft tissue profile changes associated with treatment of Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)
 86. Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer H-F, Sader R, Papadopulos NA. The evolution of 2D diagnostic techniques to 3D imaging applications and virtual orthognathic surgery simulations. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)
 87. Terzoudi T, Papadopoulos MA, Athanasiou AE, Petersen J, Melsen B. Comparison of soft and hard tissue profiles of a group of patients seeking orthognathic surgery today and 20 years ago at Aarhus, Denmark. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)
 88. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Sader R, Biemer E. [Intrauterine endoscopic surgery: A perspective for the treatment of cleft lip and palate?] Intrauterine endoskopische Chirurgie: Perspektiven für die Behandlung von LKG-Spalten? 40thAnnual Conference of the German Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Aachen, Germany, 17-19.10.2002. (Oral presentation)
 89. Papadopulos Ν, Papadopoulos MA. Possibilities of intrauterine surgery in the treatment of congenital anomalies. 19th Medical Congress of Armed Forces, 07-10.11.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)
 90. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Henke J, Boettcher P, Klöppel M, Mueller D, Kovacs L, Erhardt W, Biemer E. Intrauterine surgery: Possibilities and limits. 23rd Panhellenic Congress of Surgery and International Forum of Surgery 2002, Athens, Greece, 09-12.11.2002. (Oral presentation)
 91. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional computer tomographic evaluation of middle face growth following intrauterine repair of surgically created maxillary defects in the sheep fetus] Drei-dimensionale computertomographische Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung von chirurgisch erzeugten Oberkieferdefekten am Schaffetus. 120th Congress of the German Society of Surgeons, Munich, Germany, 29.04-02.05.2003. (Oral presentation)
 92. Ioannidis I, Mpousios V, Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Muscular reconstruction of the lip in primary cleft lip surgery. 9thScientific Congress of Medical Students of Greece, Athens, Greece, 09.-11.05.2003. (Poster presentation)
 93. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. 3D-CT maxillary growth evaluation following intrauterine repair of cleft like defects in the sheep fetus. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20.05.2003. (Oral presentation)
 94. Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of ten different cephalometric analyses for craniofacial growth pattern assessment. 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 10.06-14.06.2003. (Poster presentation)
 95. Ioannidou I. Papadopoulos MA. Treatment approaches for missing maxillary lateral incisors. 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 10.06-14.06.2003. (Poster presentation)
 96. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine surgery: a new challenge for the microsurgeon? 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, Germany, 11-14.06.2003. (Oral presentation)
 97. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional computer tomographic cephalometric evaluation of intrauterine repaired cleft-like defects. 13th Congress of the International Association of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Sydney, Australia, 10-15.08.2003. (Poster presentation)
 98. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine surgery: a new challenge for the microsurgeon? Annual Congress of the Greek Society of Reconstructive Microsurgery and of the Greek Society of Hand Surgery, Chersonisos, Crete, Greece, 03-06.09.2003. (Oral presentation)
 99. Mavropoulos A, Kiliaridis S, Papadopoulos MA. [Three-dimensional evaluation of tooth movements following simultaneous distalization of the first and second maxillary molars by means of a noncompliance intraoral appliance] Drei-dimensionale Auswertung der Zahnbewegungen nach simultaner Distalization der ersten und zweiten Molaren mittels einer intraoralen Apparatur mit minimaler Kooperationsbedarf. 76th Annual Congress of the German Orthodontic Society, Munich, Germany, 10-14.09.2003. (Oral presentation)
 100. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional CT evaluation of maxillary growth following intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the sheep fetus] 3D-CT Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauterine Eingriff von chirurgisch erzeugten Lippen-Kiefer-Gaumenspalten am Schaffetus. 34th Annual Conference of the German Union of Plastic Surgeons, Freiburg, Germany, 01-05.10.2003. (Oral presentation)
 101. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional cephalometric analysis of maxillary growth following intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the sheep fetus] 3D-CT kephalometrische Analyse des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung chirurgisch erzeugten Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. 41st Annual Conference of the German Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Leipzig, Germany, 09-11.10.2003. (Oral presentation)
 102. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. 3D-CT maxillary growth evaluation following intrauterine repair of cleft-like defects in the sheep fetus. 23rd Annual Conference of the International Society of Intrauterine Medicine and Surgery. Charleston, North Carolina, USA, 14-17.03.2004. (Oral presentation)
 103. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Raith Α, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Mueller D, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects and 3D-CT maxillary growth evaluation in the midgestational sheep model. 39th Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, Greece, 12-15.05.2004. (Oral presentation)
 104. Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Böttcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional cephalometric evaluation of maxillary growth following intrauterine repair of cleft like defects with autogenous fetal bone transplantation in the mid-gestational sheep model. Düsseldorf, Germany, 24.09.2004.
 105. Brockmann G, Zimmermann A, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Biemer E, Kovacs L. [Evaluation of the applicability and accuracy various scanning systems in medicine] Evaluation der Anwendbarkeit und Genauigkeit unterschiedlicher Scansysteme in der Medizin. 3e Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie der Deutsche Gesellschaft für Computer- und Roboter-Assistierte Chirurgie, Munich, Germany, 08-09.10.2004. (Oral presentation)
 106. Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Raith Α, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Mueller D, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects and 3D-CT maxillary growth evaluation in the mid-gestational sheep Model. 8th European Conference of Scientists and Plastic Surgeons (ECSAPS). Munich, Germany, 15-16.10.2004. (Oral presentation)
 107. Mavropoulos Α, Kiliaridis S, Karamouzos Α, Papadopoulos MA. Three-dimensional evaluation of dental changes following simultaneous distalization of the upper first and second maxillary molars. 24th Panhellenic Congress of the Greek Dental Association, Thessaloniki, Greece, 29-31.10.2004. (Oral presentation)
 108. Kanavakis G, Spinos P, Eliades T, Papadopoulos MA, Athanasiou ΑΕ. Origin and characteristics of papers published in orthodontic journals with Impact Factor. 8th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2004. (Oral presentation)
 109. Karamouzos A, Athanasiou AE, Kolokithas G, Papadopoulos MA. Precision of in vivo spectrophotometric color evaluation of natural teeth. 6th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Paris, France, 10-14.09.2005.(Poster presentation)
 110. Papadopoulos MA, Gkiaouris Ι. Critical evaluation of the evidence produced by meta-analysis orthodontic studies. 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, Austria, 04-08.07.2006. (Oral presentation)
 111. Brockmann G, Zimmermann A, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L. Evaluation of applicability and accuracy of different surface scanning systems in medicine. 5th World Congress of Biomechanics. Munich, Germany, 29.07-04.08.2006. (Oral presentation)
 112. Chatzoudi M, Papadopoulos MA. Prevalence of transposition of teeth in the Greek population. 26th Panhellenic Dental Congress, Athens, 02-05.11.2006. (Poster presentation)
 113. Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of the Class II noncompliant patient. Symposium entitled: “New technologies and treatment methods”, Greek Orthodontic Society & Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, Greece, 21.04.2007.(Invited Lecture)
 114. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Zafeiriadis A. [Treatment approaches of Class III malocclusion in the mixed dentition] Approche thérapeutique des Classes III squelettiques en denture mixte. 79th Congress of the French Orthodontic Society SFODF, Versailles, France, 31.05-02.06.2007. (Poster presentation)
 115. Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. In vivo evaluation of teeth color changes associated with orthodontic treatment. 83rd Congress of the European orthodontic Society, Berlin, Germany, 21-24.06.2007. (Oral presentation)
 116. Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. In vivo evaluation of teeth color alterations following orthodontic treatment. Annual Congress of the IADR – Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece, 26-29.06.2007. (Oral presentation)
 117. Melkos ΑΒ, Papadopoulos MA. Athanasiou ΑΕ. Treatment skeletal and dentoalveolar changes associated with the use of the First Class Appliance for the distalization of maxillary first molars in Class II malocclusion during mixed dentition. 10th Panhellenic Congress of the Greek orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-09.12.2007.(Oral presentation)
 118. Papadopoulos MA, Kaklamanos E, Athanasiou AE, Bishara SE. Cephalometric changes following protraction face mask treatment: A Meta-analysis. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)
 119. Papadopoulos MA, Eliades T, Zinelis S, Eliades G. Characterization of orthodontic mini-implants following clinical use. 84rthCongress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)
 120. Melkos Α, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Noncompliance maxillary molar distalization by means of First Class Appliance. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Oral presentation)
 121. Kaklamanos E, Papadopoulos MA, Kolokitha O-E. Nickel hypersensitivity prevalence in orthodontic patients: A meta-analysis. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)
 122. Kalavritinos M, Papadopoulos MA. Cephalometric changes following treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of the Jasper Jumper appliance. 12th International Symposium on Dentofacial Development and Function, Cairo, Egypt, 16-18.10.2008. (Oral presentation)
 123. Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion by means of miniscrew implants. 109th Annual Session of the American Association of Orthodontists, Boston, MA, U.S.A., 01-05.05.2009. (Table clinic)
 124. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Kondylidou-Sidira A, Kokkas A, Karagiannis V. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010. (Poster presentation)
 125. Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Pistevou-Gompaki K. Long-term dental and skeletal effects following chemo-radiotherapy of a nasopharyngeal carcinoma in a young female: A case report. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010. (Poster presentation)
 126. Ioannidis G, Vlaikidis S, Papadopoulos MA. Temporomandibular joint disorders and their associations with otologic problems: A systematic review. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Poster presentation)
 127. Koumpia E, Papadopoulos MA. Comparison of self-ligating and conventional brackets: A systematic review. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Poster presentation)
 128. Litsas G, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Comparative evaluation of dental and skeletal age in orthodontic patients. Annual Congress of the Greek Dental Association, Alexandroupolis, Greece, 09-11.11.2012. (Oral presentation)
 129. Zafeiriadis A, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. External root resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A meta analysis. 15th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Athens, Greece, 01-02.12.2012. (Oral presentation)
 130. Zafeiriadis A, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Root resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A meta analysis. 89th Congress of the European Orthodontic Society. Reykjavik, Iceland, 26-29.06.2013. (Oral presentation)
 131. Papadopoulos MA. Distalisation oberer Molaren mit Hilfe von Mini-Implantaten. Ein neues Konzept für die umfassende Behandlung der Klasse-II. 86th Annual Meeting of the German Orthodontic Society. Saarbrücken, Germany, 18-22.09.2013. (Oral presentation)
 132. Zafeiriadis A, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Root resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A meta analysis. 1st International Congress of Endodontics of the Hellenic Society of Endodontics. Athens, Greece, 29.11-01.12.2013. (Oral presentation)
 133. Lazarides Κ, Athanasiou ΑE, Papadopoulos ΜA, Knössel M. Assessment of natural tooth color, pulp vitality and root morphology after combined orthodontic-orthognathic surgery involving Le Fort I and Sagittal Ramus Split Osteotomy: A case report. 16th Annual Congress of the Greek Orthodontic Society and of the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-08.12.2013.
 134. Pappa G, Athanasiou AE, Papagrigorakis MJ, Papadopoulos MA. Electromyographic evaluation and clinical assessment of stomatognathic system of obstructive sleep apnoea patients treated with a mandibular advancement appliance. 13th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 05-06.04.2014. (Poster presentation)
 135. Koumpia E, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Esthetic management of congenital missing anterior teeth in cleft palate patients. 13th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 05-06.04.2014. (Poster presentation)
 136. Mistakidis I, Alexiou E, Kourakou M, Papadopoulos MA. Unilateral Class II malocclusion treated with an advanced implant-supported distalization appliance: A case report. 13th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 05-06.04.2014. (Poster presentation)
 137. Kourakou M, Kehagia A, Mistakidis I, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with an advanced implant-supported distalization appliance: A case report. 13th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 05-06.04.2014. (Poster presentation)
 138. Koretsi V, Zymperdikas VF, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Clinical effectiveness of Activator: a systematic review and meta-analysis. 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland, 18-22.06.2014. (Poster presentation)
 139. Zymperdikas VF, Koretsi V, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Clinical effectiveness of Twin Block: a systematic review and meta-analysis. 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland, 18-22.06.2014. (Poster presentation)
 140. Zymperdikas VF, Koretsi V, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Treatment effectiveness of removable functional appliances: A systematic review and meta-analysis. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12. 2014. (Oral presentation)
 141. Samandara K, Papadopoulos MA. Evaluation of external root resorption following orthodontic treatment with Cone Beam Computed Tomography (CBCT). 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12. 2014. (Oral presentation)
 142. Kourakou M, Mistakidis I, Papadopoulos MA. Treatment of Class II, division 2 malocclusion in a non-growing patient with a combination of Herbst appliance and miniscrew implants: A case report. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12. 2014. (Poster presentation)
 143. Pouliaki A, Tsiouli K, Triantopoulou Z, Papadopoulos MA. Pre-prosthetic orthodontic treatment using miniscrew implants: A case report. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12. 2014. (Poster presentation)
 144. Triantopoulou Z, Tsiouli K, Pouliaki A, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of an adult patient with periodontal disease by means of miniscrew implants: A case report. 17th Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12. 2014. (Poster presentation)
 145. Pappa GE, Athanasiou AE, Papagrigorakis MJ, Papadopoulos MA. Electromyographic and clinical assessment of stomatognathic function of obstructive sleep apnoea patients treated with a mandibular advancement appliance. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 146. Zymperdikas V, Korestsi V, Papageorgiou S, Papadopoulos MA. How effective are removable functional appliances in the treatment of class ii malocclusion? A systematic review and meta-analysis. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 147. Pouliaki A, Kleopatra T, Triantopoulou Z, Papadopoulos MA. Pre-prosthetic adult orthodontic treatment using miniscrew implant anchorage: a clinical case. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 148. Triantopoulou Z, Kleopatra T, Pouliaki A, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment utilizing miniscrew implants in adult periodontally compromised patients: a clinical case. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 149. Kourakou M, Mystakidis I, Kehagia A, Papadopoulos MA. Class II malocclusion treated with an advanced implant-supported distalisation appliance. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 150. Mystakidis I, Kourakou M, Alexiou E, Papadopoulos MA. Asymmetric, non-compliance molar distalisation utilising an advanced implant-supported distalisation appliance. 91th Congress of the European Orthodontic Society, 13-18.06.2015, Venice, Italy. (Poster presentation)
 151. Ioannidou-Marathiotou I, Koumpia Ε, Papadopoulos ΜΑ. Εsthetic restoration of congenitally missing anterior teeth in cleft lip and palate patients. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 152. Kourakou Μ, Mistakidis Ι, Papadopoulos ΜΑ. Τhe use of miniscrew implants to counteract common side effects of the Ηerbst appliance. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 153. Kourakou M, Mistakidis I, Papadopoulos MA. Miniscrew implant supported maxillary distalisation using the advanced molar distalisation appliance. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 154. Papageorgiou SN, Almpani Κ, Papadopoulos M.A. Αutotransplantation of teeth in humans: Α systematic review and meta- analysis. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 155. Pouliaki A, Triantopoulou Z, Tsiouli K, Papadopoulos M.A. Τhe use of miniscrew implants as anchorage for preprosthodontic adult orthodontic treatment: Α case report. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 156. Samandara A, Pouliaki A, Papadopoulos M.A. Εvaluation of external root resorption following orthodontic treatment with cone beam computed tomography (cbct): Α literature review and case report. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 157. Tsiouli K, Triantopoulou Z, Pouliaki A, Papadopoulos M.A. Clinical application of miniscrew implants in adults with extended bone loss due to periodontal disease: A case report. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 158. Ioannidou-Marathiotou I, Chatzoudi M, Papadopoulos M.A. Clinical effectiveness of chin cup treatment for the management of class iii malocclusion in pre-pubertal patients: A systematic review and meta-analysis. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 159. Zymperdikas VF, Koretsi V, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Are removable functional appliances effective in the treatment of Class II malocclusion: A systematic review and meta-analysis. 8th International orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, London, UK, 27-30.09.2015.
 160. Kourakou M, Kaklamanos EG, Kloukos D, Papadopoulos MA, Kavvadia S. Objective assessment of subjects’ compliance with thermoplastic vacuum-formed retainers following fixed appliances: a prospective two-centre study. 92nd Congress of the European Orthodontic Society, 11-16.06.2016, Stockholm, Sweden. (Poster presentation)
 161. Zymperdikas VF, Koretsi V, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Clinical effectiveness of fixed functional appliances in the treatment of Class II malocclusion: A systematic review and meta-analysis. 26th Medical Congress of the Greek Army, Thessaloniki, Greece, 03-05.11.2016. (Oral presentation)
 162. Petrou I, Tsami M, Doulis I, Marathiotis K, Papadopoulos MA. Skeletal-anchored maxillary molar distalization using the amda® appliance – a case report of two patients. 04-06.05.2017, Thessaloniki, Greece. (Poster presentation)
 163. Lazaridis K, Κnösel M, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Einfluss der während einer kombinierten kieferorthopädisch-kieferchirungischen Therapie auftretenden Durchblutungsstörungen auf die Ζähnfarbe: Eine kontrollierte klinische Untersuchung. 90 Wissenschaftliche Jahrestagung der DGKFO, Bonn, Germany, 11-14.10.2017. (Poster presentation)
 164. Petrou I, Tsami M, Doulis I, Marathiotis K, Papadopoulos MA. Skeletal-anchored maxillary molar distalization using the amda®appliance – a report of two patients. BaSS Congress, Thessaloniki, Greece, 04-05.05.2017. (Poster presentation)
 165. Zymperdikas VF, Yavropoulou M, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment in bisphosphonate patients: A Systematic Review. 93rd Congress of the European Orthodontic Society, 05-10.06.2016, Montreux, Switzerland. (Poster presentation)
 166. Zymperdikas VF, Tsolianos I, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Are eruption guidance appliances clinically effective? A systematic review. 93rd Congress of the European Orthodontic Society, 05-10.06.2016, Montreux, Switzerland. (Poster presentation)
 167. Doulis I, Papadopoulos MA. Skeletal-anchored maxillary molar distalization with the amda® appliance: A series of four treated cases. 1st Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017. (Oral presentation)
 168. Magkavali-Trikka P, Emmanouilidis G, Papadopoulos MA. Mandibular molar uprighting using orthodontic miniscrew implants: A systematic review. 1st Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017. (Poster presentation)
 169. Giantikidis I, Kakali L, Papadopoulos MA. Assessment of periodontal biomarkers in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement: A systematic review. 1st Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017. (Poster presentation)
 170. Dontsos V, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Obstructive sleep apnea: A medical condition and orthodontic Intervention. 1stCongress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists and of the 20th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, 01-03.12.2017. (Poster presentation)
 171. Dontsos V, Chatzigianni A, Papadopoulos MA, Stiropoulos P, Nena E. Three-dimensional changes of the upper airway in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome who receive intraoral devices: A systematic review and meta-analysis. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 16-17.03.2018. (Poster presentation)
 172. Marathiotis K, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Three-dimensional analysis of perioral soft tissues with the use of geometric morphometric methods. 94th European Orthodontic Society Congress, Edinburgh, UK, 17-21.06.2018. (Poster presentation)
 173. Tasios T, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Tsapas A, Haidich AB. Evidence-based options to reduce white spot lesions during fixed appliance treatment: systematic review and meta-analyses of randomized trials. 94th European Orthodontic Society Congress, Edinburgh, UK, 17-21.06.2018. (Poster presentation)
 174. Toulia E, Kaklamanos E, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. A pilot study of a translated Greek instrument to measure oral health-related quality of life in young individuals with malocclusion. 94th European Orthodontic Society Congress, Edinburgh, UK, 17-21.06.2018. (Poster presentation)
 175. Dalampira M, Zymperdikas V, Papadopoulos MA. Treatment of incisors of the upper maxillary canines: Bibliographic review and case presentation. Annual Congress of the Hellenic Dental Association, Ioannina, Greece, 18-20.10.2018. (Oral presentation)
 176. Savvidou A, Hadjigeorgiou S, Tsinokari S, Emmanouilidis G, Toulia E, Gerassimou P, Papadopoulos MA. Aesthetic interventions in the anterior zone after orthodontic treatment. Annual Congress of the Hellenic Dental Association, Ioannina, Greece, 18-20.10.2018. (Oral presentation)
 177. Zymperdikas VF, Papadopoulou A, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment and temporomandibular disorders: An analysis of the current evidence. 19th National Congress of the Greek Orthodontic Society and Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-08.12.2018. (Oral presentation)
 178. Koumpia Ε, Athanasiou AΕ, Angelis Ε, Papadopoulos MA. Characteristics of cleft lip and palate patients treated in a university orthodontic setting. European Cleft Palate Craniofacial Association Congress (ECPCA 2019), Utrecht, the Netherlands, 12-15.06.2019. (Poster presentation)
 179. Zymperdikas VF, Yavropoulou MP, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Bisphosphonate administration during orthodontic treatment: Separating truth from legends. 95th European Orthodontic Society Congress, Nice, France, 17-22.06.2019. (Poster presentation)
 180. Zymperdikas VF, Kolokytha O-Ε, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Τreatment of cleidocranial dysplasia: combining efficiency with esthetics. 95th European Orthodontic Society Congress, Nice, France, 17-22.06.2019. (Poster presentation)
 181. Toulia E, Kaklamanos E, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. A validation study of the malocclusion impact questionnaire to measure oral health-related quality of life in Greek adolescents with malocclusion. 95th European Orthodontic Society Congress, Nice, France, 17-22.06.2019. (Poster presentation)
 182. Toulia E, Kaklamanos E, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. A validation study of the child perceptions questionnaire to measure oral health-related quality of life in young Greek individuals with malocclusion. 95th European Orthodontic Society Congress, Nice, France, 17-22.06.2019. (Poster presentation)
 183. Samandara A, Papageorgiou SN, Ioannidou-Marathiotou I, Kavvadia-Tsatala S, Papadopoulos MA. What does cone beam computed tomography tell us about orthodontically induced root resorption? 95th European Orthodontic Society Congress, Nice, France, 17-22.06.2019. (Poster presentation)
 184. Zymperdikas VF, Yavropoulou MP, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Clinical treatment effects of bisphosphonate administration in dental patients without systemic disorders: a systematic review and network meta-analysis. Joint meeting of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism and the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism, Athens, Greece, 10-12.10.2019. (Poster presentation)
 185. Nucera R, Lo Giudice A, Longo M, Rustico L, Papadopoulos MA. Complications reported with the use of orthodontic miniscrews: a systematic review. 11th WIOC Conference & 10th AREO International Congress, Bucharest, Romania, 23-26.10.2019. (Poster presentation)
 186. Zarkadi AE, Koumpia E, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment protocols in Cleft Lip and Palate patients. 39th National Dental Congress, Hellenic Dental Association, Heraklion Crete, 24-26.10.2019. (Oral presentation)
 187. Zymperdikas V, Yavropoulou Μ, Kaklamanos EG, Papadopoulos MΑ. Effects of systematic bisphosphonate use in patients under orthodontic treatment: a systematic review. Annual Congress of the Greek Orthodontic Society and of the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 06-08.12.2019. (Oral Presentation)
 188. Tasios T, Papageorgiou SΝ, Papadopoulos MA, Tsapas Α, Haidich AB. Prevention of orthodontic enamel demineralization: A systematic review with meta-analyses. Annual Congress of the Greek Orthodontic Society and of the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 06-08.12.2019. (Oral Presentation)
 189. Zarkadi AE, Koumpia E, Zafeiriadis AΑ, Dontsos V, Papadopoulos MΑ. Accuracy of digital prediction and final post-surgical results on patients that underwent orthognatic surgery. Annual Congress of the Greek Orthodontic Society and of the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 06-08.12.2019. (Poster Presentation)
 190. Tsolaki A, Tsami M, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Comparison of mandibular incisor inclination in patients with Class II skeletal discrepancy after different therapeutic procedures. 96th European Orthodontic Society Congress, Hamburg, Germany, 10-14.06.2020. (Poster Presentation)
 191. Karamouzos A. Zafeiriadis AA, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. In vivo evaluation of tooth color alterations during orthodontic retention: A split-mouth cohort study. 9th International Orthodontic Congress (9th IOC) of the World federation of Orthodontists (WFO). Yokohama, Japan, 4-7.10.2020. (e-Poster Presentation)
 192. Babasidou E, Evangelidis V, Lazaridis K, Spyrou M, Papadopoulos MA. Reduced polymerization time through new high power led devices. Assessment of bracket-enamel shear bond strength and intrapulpal temperature rise. A review. 9th International Orthodontic Congress (9th IOC) of the World federation of Orthodontists (WFO). Yokohama, Japan, 4-7.10.2020. (e-Poster Presentation)
 193. Kouvelis G, Davidopoulou S, Papadopoulos MA, Kolokitha OE, Chatzigianni A. Τhe role of bone alkaline phosphatase and osteocalcin in saliva and gingival crevicular fluid as indicators of skeletal maturity in children. A pilot study. Virtual Congress of the European Orthodontic Society, 10-14.06.2020. (Poster Presentation)
 194. Zymperdikas VF, Bouserhal JP, Papadopoulos MA. Skeletal anchorage for class II distalization treatment: A systematic review and network meta-analysis. Virtual Congress of the European Orthodontic Society, 10-14.06.2021. (Poster Presentation)
 195. Evaggelidis V, Papadimitriou A, Papadopoulos MA. Association of genetic factors with mandibular prognathism development: A systematic review. Virtual Congress of the European Orthodontic Society, 10-14.06.2021. (Poster Presentation)
 196. Evaggelidis V, Papadimitriou A, Papadopoulos MA. Association of genetic factors with mandibular prognathism development: A systematic review. Virtual Congress of the European Orthodontic Society, 10-14.06.2021. (Poster Presentation)
 197. Evaggelidis V, Papadopoulos MA, Kolokitha OE, Chatzigianni A. Short-term dental and skeletal effects of the SOS activator appliance therapy. Virtual Congress of the European Orthodontic Society, 10-14.06.2021. (Poster Presentation)
 198. Evaggelidis V, Papadimitriou A, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Dilemmas and treatment options of borderline cases in Orthodontics. 7th Mediterranean Orthodontic Integration Project (MOIP) Congress, Athens, Greece, 03-05.09.2021. (Oral Presentation))
 199. Papadimitriou A, Dontsos V, Chatzigianni A, Papadopoulos MA. Overcoming barriers during ankylosis: Combining Orthodontics with corticotomy. 7th Mediterranean Orthodontic Integration Project (MOIP) Congress, Athens, Greece, 03-05.09.2021. (Oral Presentation)
 200. Karvelas N, Papadopoulos MA, Zetu I. Non-compliance distalization appliances supported by mini-implants: A comprehensive review.11th Congress of the Romanian Association for Excellence in Orthodontics (AREO) [on-line] Romania, 18-20.11.2021. (Oral Presentation)
 201. Georgiadis T, Kolokitha O-E, Angelopoulos X, Papadopoulos MA. Changes in the dimensions of the oral cavity after rapid enlargement of the palate, using 3D Computed Beam Computed Tomography. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 202. Katsanos D, Kolokitha O-E, Angelopoulos X, Papadopoulos MA. Study of the direct effect of the rapid enlargement of the palate on the upper jaw complex, with 3D images from Computed Beam Computed Tomography. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 203. Papadimitriou A, Evangelidis B, Lazaridis K, Papadopoulos MA. 3D cephalometry and diagnostic effectiveness: A brief overview. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 204. Kouvelis C, Chatzigianni A, Davidopoulou S, Kolokitha O-E, Papadopoulos MA. The role of alkaline phosphatase and osteocalcin in saliva and gingival fluid as indicators of skeletal maturation in children. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 205. Evangelidis B, Chatzigianni A, Kolokitha O-E, Papadopoulos MA. Therapeutic effects of the functional device SOS-Activator in children with Class II skeletal abnormality. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 206. Dontsos B, Kaklamanos EG, Hatzigianni A, Papadopoulos MA. Prevalence of sleep-related respiratory disorders in the Greek children seeking orthodontic treatment. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (Oral Presentation)
 207. Vlachou A, Theodoropoulou E, Koumbia E, Papadopoulos MA. Detection of gluten in orthodontic products using immunological test. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (e-Poster Presentation)
 208. Fanaropoulou Th, Kalimeri E, Papadimitriou K, Kloukos D, Papadopoulos MA. Bond strength by direct or indirect adhesion in orthodontic patients with fixed orthodontic appliances: A systematic review of the literature. 24th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2021. (e-Poster Presentation)