Σε πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό “APOS Trends in Orthodontics“ που εκδίδεται από την Ορθοδοντική Εταιρεία Ασίας-Ειρηνικού (Asian Pacific Orthodontic Society), ο Καθηγητής κ. Παπαδόπουλος συμπεριελήφθηκε σαν ένας από τα 21 “πιο σημαντικά πρόσωπα στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες” (very important persons in the European and American countries) στην Ορθοδοντική.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού στη διεύθυνση: https://apospublications.com/current-status-of-dental-and-orthodontic-education-in-european-and-american-countries/