Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2018 και ώρα 19.30 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, η επιβράβευση καθηγητών με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών της Σχολής με πολύπλευρο ιατρό-κοινωνικό έργο και προσφορά. Τα Βραβεία Αριστείας απονεμήθηκαν σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής.

Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης ο καθηγητής Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ κ. Μόσχος Α. Παπαδόπουλος έλαβε τις παρακάτω τρεις (3) τιμητικές διακρίσεις!

1. Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία σε Διεθνές Επίπεδο

2. Βραβείο Αναγνώρισης και Επιρροής

3. Έπαινος Συνεισφοράς στη Ξενόγλωσση Διδασκαλία