ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπό μας www.orthodontics.net.gr, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολουθούμε όλες τις φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ηλεκτρονικά και μη.

 • Δεν θα πουλήσουμε, δώσουμε ή ανταλλάξουμε ποτέ τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους χωρίς την έγκριση σας ή αν υπάρξει νομικός λόγος για να συμβεί κάτι τέτοιο.
 • Θα κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρειάζεται. Από τη στιγμή που δεν τις χρειαζόμαστε θα διαγραφούν από τα αρχεία μας σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές.
 • Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε μέσω στον ιστότοπό μας www.orthodontics.net.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με:

Επωνυμία: Ορθοδοντικά Ιατρεία και διακριτικός τίτλος «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ» Διεύθυνση: Μητροπόλεως 53, 54623 Θεσσαλονίκη & Αιγαίου 41, 55133 Καλαμαριά

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: orthodontiki.thessalonikis@gmail.com & orthodontiki.kalamarias@gmail.com

Τηλ.: 2310-261114 & 2310-482077

Υπεύθυνος για την επεξεργασία τους ορίζεται η κυρία Δέσποινα Γιαννουλίδου.

Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο (υποκείμενο). Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλογή και σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά, οικειοθελώς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.

Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (για την επικοινωνία και μόνο σχετικά με την παραγγελία σας και την παράδοση της αν χρειαστεί) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Ειδικότερα, μας γνωστοποιείτε εκουσίως προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω email, καθώς και όταν συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς ή ζητάτε πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή για την πορεία της παραγγελίας σας ή τέλος όταν ασκείτε τα δικαιώματα σας ως καταναλωτής.

Για την εγγραφή σας ως μέλος και τη δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστεί να μας υποβάλετε εκουσίως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Κωδικό (Password) και Τηλέφωνο.

Για ολοκλήρωση αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα χρειαστεί επιπλέον να μας υποβάλετε εκουσίως: Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομό και επιπροσθέτως Επωνυμία Εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για τιμολόγιο.

Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου μας, παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν στη λίστα ενημέρωσης (Newsletter) με σκοπό, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησής τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δηλώσετε εγγράφως τη σχετική σας βούληση.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόν όρο.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας ) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στη βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.

Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να εκδίδουμε τα σχετικά παραστατικά αγοράς (τιμολόγηση), τα οποία διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστοτόπου μας www.orthodontics.net.gr.
 • Να επεξεργαζόμαστε τυχόν αιτήματά σας προς εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη τους.
 • Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τα προϊόντα μας.
 • Να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες.
 • Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.orthodontics.net.gr, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση orthodontiki.thessalonikis@gmail.com ή orthodontiki.kalamarias@gmail.com, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη τήρηση τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά την πάροδος καθορισμένης περιόδου, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας για τη τήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Σημαντική σημείωση: Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για την προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας μας και τη συντονισμένη ενημέρωσή σας, πρέπει να δοθούν από εσάς ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η παροχή εκ μέρους σας των απαραίτητων δεδομένων, με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση. Η παροχή των στοιχείων που δίνει όποιος ενδιαφέρεται να λάβει γνώση των προσφορών μας, γίνεται κατόπιν της επιθυμίας του ενδιαφερομένου. Εάν ο εκάστοτε πελάτης ή ενδιαφερόμενος δεν έδινε τα αντίστοιχα απαιτούμενα στοιχεία, τότε θα ήταν αδύνατο να λάβει υπηρεσίες ή να λάβει γνώση των προσφορών μας, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις (ή για λόγους παροχής εγγύησης), για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, την οποία εννοείται πως μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Κοινοποίηση δεδομένων

Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.gr δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους, χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους της και τους υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια της επιχείρησης και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το συμφέρον του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε όλοι οι συνεργάτες μας να προβαίνουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας. Διαφορετικά, και χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας, δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε να τα κοινοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν η κοινοποίηση μας ζητηθεί από αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή αρχές ποινικής δίωξης.

Cookies

Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.gr χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του πελάτη επιτρέποντας στην τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του. Η περιήγηση στον ιστότοπό μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη και χωρίς περιορισμούς ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή της πολιτικής απορρήτου καθώς και της χρήσης των λεγόμενων cookies. Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του πελάτη όταν αυτός επισκέπτεται οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές:

 • Με την διαδικτυακή δραστηριότητά του επισκέπτη – χρήστη – πελάτη – μέλος
 • Με τις προτιμήσεις του χρήστη με σκοπό την αποστολή (από εμάς, τους συνεργάτες ή/και τους διαφημιζόμενους/χορηγούς μας) στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών
 • Με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με την αποθήκευση του username του πελάτη (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρεί εκ νέου κατά την επιστροφή του στον διαδικτυακό μας τόπο
 • Με την τοποθεσία του πελάτη προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας www.orthodontics.net.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing ή και για στατιστικούς λόγους (π.χ. google analytics)

Σύνδεσμοι (Links to other sites)

Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.grείναι πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δηλώνουμε ρητώς, την πρόθεση μας να μην συλλέξουμε δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, εάν δεν γίνει αντιληπτή η ηλικία του χρήστη, παρακαλούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες να μας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να προβούμε άμεσα στη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Ο ιστότοπός μας www.orthodontics.net.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί όλη ή τμηματικά, την παρούσα Πολιτική, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας.

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, προκειμένου, να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις.