Σιδεράκια (Ορθοδοντικοί μηχανισμοί)

Για την πραγματοποίηση της ορθοδοντικής θεραπείας, χρησιμοποιούμε συνήθως τα κοινώς λεγόμενα «σιδεράκια» ή «μασελάκια» με σκοπό τη διόρθωση της θέσης των δοντιών και των γνάθων ώστε να επιτευχθεί ένα υγιές στόμα και ένα ελκυστικό χαμόγελο. Τα σιδεράκια είναι λοιπόν ορθοδοντικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για να ευθυγραμμίζονται τα στραβά δόντια.
Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε κινητά και ακίνητα σιδεράκια. Τα ακίνητα σιδεράκια τοποθετούνται στα δόντια και αφαιρούνται όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, ενώ τα κινητά μπορείς να τα βγάζει και τα βάζει ο ασθενής σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Εκτός από τους συνήθεις κινητούς και ακίνητους μηχανισμούς που είναι εύκολα ορατοί, για τη διόρθωση των δοντιών χρησιμοποιούμε και άλλους πιο αισθητικούς μηχανισμούς όπως τα «διαφανή σιδεράκια» που είναι συνήθως κεραμικά αγκύλια, τα γλωσσικά σιδεράκια που τοποθετούνται πίσω από τα δόντια, καθώς και οι διαφανείς νάρθηκες (ή αόρατα μασελάκια) της τεχνικής Invisalign®.

Είστε στα καλύτερα χέρια

Σιδεράκια (Ορθοδοντικοί μηχανισμοί)

Οι ορθοδοντικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των συγκλεισιακών προβλημάτων των δοντιών και των γνάθων μπορούν να είναι:

  • κινητές εξωστοματικές συσκευές (εξωστοματικά τόξα)

Τα εξωστοματικά τόξα είναι εξωτερικά σιδεράκια που τα βγάζει και τα βάζει ένας νεαρός ασθενής σύμφωνα με τις οδηγίες μας και έχουν σκοπό σε μεν τους οπισθογναθικούς ασθενείς να μετακινήσουν τα δόντια της άνω γνάθου προς τα πίσω ή να παρεμποδίσουν μια έντονη προς τα εμπρός αύξηση της άνω γνάθου, είτε σε προγναθικούς ασθενείς να παρεμποδίσουν μια έντονη αύξηση της κάτω γνάθου.

  • ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές (brackets), τα οποία μπορούν να είναι μεταλλικά ή διαφανή (κεραμικά) ή γλωσσικά αγκύλια (κοινώς σιδεράκια)

Τα μεταλλικά σιδεράκια είναι μικρά μεταλλικά στηρίγματα τα οποία ενώνονται με συρματάκια που τα διατρέχουν από τη μια άκρη του οδοντικού τόξου μέχρι την άλλη. Στην σημερινή τους μορφή είναι πλέον μικρότερα και πιο διακριτικά. Αυτή η μέθοδος είναι η πιο οικονομική επιλογή που υπάρχει σήμερα.

  • κινητές ορθοδοντικές συσκευές (κοινώς μασελάκια)

Τις κινητές λειτουργικές συσκευές (κοινώς μασελάκια) τις χρησιμοποιούμε σε νεαρούς ασθενείς συνήθως για να διευρύνουμε τα οδοντικά τόξα ώστε να δημιουργηθούν χώροι για τη διευθέτηση των δοντιών ή/και να διορθώσουμε σταυροειδείς συγκλείσεις.

Τα κεραμικά σιδεράκια είναι διαφανή έχοντας το ίδιο χρώμα με τα δόντια αλλά έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος με τα μεταλλικά. Είναι κατά συνέπεια πιο διακριτικά αλλά και πιο ακριβά από τα μεταλλικά, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα για να παραμένουν «αόρατα».

  • κινητές λειτουργικές συσκευές (κοινώς μασελάκια)

Τις κινητές ορθοδοντικές συσκευές (κοινώς μασελάκια) τις χρησιμοποιούμε σε νεαρούς οπισθογναθικούς ασθενείς για να υποβοηθήσουμε την αύξηση της κάτω γνάθου.

Τα γλωσσικά σιδεράκια τοποθετούνται εσωτερικά στην γλωσσική επιφάνεια των δοντιών και κατά συνέπεια είναι τελείως αόρατα απ’ έξω. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι είναι ακριβότερα από τα κεραμικά, καθαρίζονται δυσκολότερα και σε μερικούς ασθενείς δημιουργούν προβλήματα στη γλώσσα.

  • Αόρατα σιδεράκια της τεχνικής Invisalign® (κοινώς διαφανή ή αόρατα μασελάκια)

Τα διάφανα ή αόρατα σιδεράκια, είναι πολύ αισθητικά καθόσον δεν φαίνονται. Το σύστημα invisalign χρησιμοποιεί διάφανους αφαιρούμενους πλαστικούς νάρθηκες που τοποθετούνται πάνω στα δόντια με οι οποίοι εξασκούν δυνάμεις και πραγματοποιείται ευθυγράμμιση των δοντιών. Οι νάρθηκες αυτοί φοριούνται 22 ώρες το 24ωρο και αλλάζονται κάθε 1-2 βδομάδες.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται ότι τα φοράει ο ασθενής, δεν τραυματίζονται τα ούλα και τα χείλη, βγαίνουνε κατά τη διάρκεια του φαγητού, ενώ η τήρηση της στοματικής υγιεινή είναι εύκολη γιατί αφαιρούνται κατά το βούρτσισμα. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το κόστος και το ότι η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τη διόρθωση όλων των ορθοδοντικών προβλημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Διαβάστε συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε αυτές.

Το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες Ευρώ και αρχικά εξαρτάται από τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιηθούν.

Στο συνολικό κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνονται η αρχική εξέταση και η κατάστρωση του σχεδίου θεραπείας, οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί (όπως σιδεράκια, νάρθηκες, μασελάκια) που θα χρησιμοποιηθούν, οι επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ενεργού θεραπείας, καθώς και οι επισκέψεις για παρακολούθηση και συντήρηση του αποτελέσματος έως και δύο έτη μετά το πέρας της θεραπείας.

Αν η θεραπεία πραγματοποιηθεί με σιδεράκια, τότε το κόστος εξαρτάται από τα ίδια τα σιδεράκια που θα χρησιμοποιηθούν (μεταλλικά, διαφανή ή γλωσσσικά), ενώ αν πραγματοποιηθεί με διαφανείς νάρθηκες (αόρατα σιδεράκια), τότε εξαρτάται από την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί (πρωτότυπη τεχνική invisalign ή απομιμήσεις).

Ανεξάρτητα όμως με τους μηχανισμούς (σιδεράκια ή νάρθηκες) που θα χρησιμοποιηθούν, το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται επίσης από το αν είναι πλήρης ή μερική, αν αφορά τη μία ή και τις δύο γνάθους, από τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του κάθε περιστατικού, καθώς και από τη χρονική διάρκεια που προβλέπεται να διαρκέσει η ορθοδοντική θεραπεία. Με τη σειρά του το χρονικό διάστημα που απαιτείται για μια ορθοδοντική θεραπεία ενός ασθενούς εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, την κατάσταση της υγείας του στόματός του, καθώς και από τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του ορθοδοντικού του προβλήματος.

Όλοι οι παραπάνω είναι παράγοντες που θα πρέπει να μελετηθούν πριν την έναρξη της οποιασδήποτε θεραπείας για να καθοριστεί τόσο ο τρόπος και το είδος της ορθοδοντικής θεραπείας που συνιστάται στην κάθε περίπτωση, όσο και το ακριβές της κόστος.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ακριβή εκτίμηση τόσο της διάρκειας όσο και του κόστους της δική σας θεραπείας είτε με τα σιδεράκια (μεταλλικά, διαφανή ή γλωσσσικά), είτε με την τεχνική invisalign (ή μια από τις απομιμήσεις της), είναι απαραίτητος τουλάχιστον ένας κλινικός (και ίσως και ένας ακτινολογικός έλεγχος) πριν την έναρξη της.

Αν επιθυμείτε να μάθετε το ακριβές κόστος της δικής σας θεραπείας, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού τηλεφωνώντας στο 2310-261114 (όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 15:00-20:30), ώστε αφού σας εξετάσουμε στο ιατρείο μας (χωρίς επιβάρυνση) να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε τόσο για τις λεπτομέρειες όσο και για το ακριβές κόστος της θεραπείας σας.

Σε κάθε περίπτωση θα συζητήσουμε μαζί σας το συνολικό κόστος της ορθοδοντικής θεραπεία σας προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Συνήθως διευθετείται άνετος τρόπος πληρωμής με αρχική προκαταβολή και κάποιες μηνιαίες δόσεις.

Όταν αναλογίζεστε το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας, μην ξεχνάτε και τα μακροχρόνια οφέλη ενός όμορφου, υγιούς χαμόγελου για μια ζωή.

Η ορθοδοντική είναι ειδικότητα της οδοντιατρικής που σκοπό έχει την θεραπεία κάθε δυσλειτουργίας της σύγκλεισης των δοντιών και της θέσης των γνάθων. Η παρουσία κάποιου ορθοδοντικού προβλήματος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τα δόντια να είναι στραβά, ή η σύγκλειση να μην λειτουργεί φυσιολογικά. Μπορεί ακόμη οι γνάθοι να είναι σε κακή θέση με αποτέλεσμα τη δημιουργία κακής αισθητικής εμφάνισης ή δυσμορφιών του προσώπου.

Ο ορθοδοντικός είναι οδοντίατρος ειδικευμένος στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των οδοντικών και προσωπικών ανωμαλιών. Οι ορθοδοντικοί είναι οδοντίατροι που μετά την λήψη του πτυχίου της οδοντιατρικής έχουν σπουδάσει και εξειδικευτεί στην ορθοδοντική τουλάχιστον για τρία χρόνια στην Ελλάδα η στο εξωτερικό και έχουν αποκτήσει τον τίτλο του ειδικού ορθοδοντικού από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Τα αίτια δημιουργίας των ορθοδοντικών προβλημάτων είναι πολλά με σημαντικότερα τα κληρονομικά και τα τοπικά.

Ένα κληρονομικό αίτιο είναι η διασταυρούμενη κληρονομικότητα, κατά την οποία το μέγεθος των γνάθων και το μέγεθος των δοντιών μπορεί να κληρονομηθούν ξεχωριστά από τους γονείς στο παιδί. Έτσι για παράδειγμα το παιδί μπορεί να κληρονομήσει μικρές γνάθους από τη μητέρα αλλά μεγάλα δόντια από τον πατέρα, με συνέπεια συνωστισμένα (στραβά) δόντια).

Συνήθη τοπικά αίτια μπορεί να είναι η πρόωρη απώλεια των νεογιλών (παιδικών) δοντιών και η εκτεταμένη καταστροφή τους από τερηδόνα. Οι κακές έξεις, όπως για παράδειγμα η εκμύζηση του δακτύλου, αποτελούν επίσης έναν σημαντικό τοπικό αίτιο, οι οποίες όταν σταματήσουν έγκαιρα, οι ανωμαλίες που δημιουργούν συνήθως αποκαθίστανται μόνες τους χωρίς επιπλέον ορθοδοντική θεραπεία.

Οι οδοντογναθικές ανωμαλίες ανάλογα με τη βαρύτητά τους μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις λειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος (ομιλία, μάσηση, αναπνοή) και κατά συνέπεια στα δόντια και στους ιστούς που τα στηρίζουν, στην αισθητική του στόματος αλλά και του προσώπου γενικότερα, καθώς και ψυχολογικά προβλήματα λόγω της κακής αισθητικής.

Επιπλέον, Τα στραβά δόντια αποδεικνύονται πολύ δύσκολα να καθαριστούν σωστά και να διατηρηθούν σε υγιή κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να επιτείνεται η δημιουργία τερηδόνας, ουλίτιδας και μακροπρόθεσμα η απώλεια των δοντιών.  Δόντια που προεξέχουν πολύ προς τα εμπρός διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κατάγματος ή ολοκληρωτικής απώλειας μετά από ατύχημα. Δόντια που δεν κλείνουν σωστά στις διάφορες κινήσεις της κάτω γνάθου μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στη μάσηση, την ομιλία, δυσλειτουργία στην κροταφογναθική διάρθρωση και ψυχολογικές επιπτώσεις με αποτέλεσμα την μείωση της αυτοεκτίμησης του παιδιού αλλά και του ενήλικα.

Η ορθοδοντική θεραπεία έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την επιδείνωση πολλών προβλημάτων των δοντιών και του στοματογναθικού συστήματος και να αποδειχθεί σε τελική ανάλυση πιο ήπια μορφή θεραπείας σε σχέση με άλλες οδοντιατρικές πράξεις που μπορεί να απαιτηθούν αργότερα.

Δόντια και ούλα υγιή, σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, καλή αισθητική εμφάνιση του στόματος και του προσώπου με ελεύθερο γέλιο και τέλος ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του ασθενή. Γενικά είναι αποδεκτό πως δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να αποκτήσει κανείς ένα υγιές στόμα και ένα ωραίο χαμόγελο.

Όπως και σε κάθε τομέα της ιατρικής επιστήμης, έτσι και σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο τη θεραπευτική παρέμβαση να την επιτελέσει ένας ειδικός, ο ορθοδοντικός.

Ο γενικός ή οικογενειακός μας οδοντίατρος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει ένα πιθανό ορθοδοντικό πρόβλημα, μπορεί να επιτελέσει ίσως κάποια προληπτική ορθοδοντική παρέμβαση σε μικρή ηλικία, αλλά καλό θα είναι η ορθοδοντική θεραπεία να επιτελείται από κάποιον που έχει και τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία να το αντιμετωπίσει.

Η Αμερικανική Εταιρεία Ορθοδοντικών εισηγείται την επίσκεψη στον Ορθοδοντικό από την ηλικία των 7 ετών ή και νωρίτερα αν οι γονείς ή ο οδοντίατρος του παιδιού διαγνώσει κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα.

Τις περισσότερες φορές η ορθοδοντική ξεκινά αργότερα, συνήθως νεαρές ηλικίες μεταξύ 9 έως 14 ετών. Παρ’ όλα αυτά σε ηλικία 7 ετών το παιδί διαθέτει αρκετά μόνιμα δόντια ώστε ο ορθοδοντικός να είναι σε θέση να διαγνώσει προβλήματα της ανάπτυξης των γνάθων και της ανατολής των δοντιών. Η ορθοδοντική εξέταση στην ηλικία αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική, αφού πολλές φορές η έγκαιρη διάγνωση και επέμβαση καθιστά την θεραπεία ευκολότερη και για τον ασθενή αλλά και για τον ιατρό.

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν σε κάθε ηλικία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει χρονικό όριο. Οι ενήλικες που αναζητούν ορθοδοντική θεραπεία αυξάνονται συνεχώς. Σήμερα το 25-30% των ορθοδοντικών ασθενών είναι ηλικίας άνω των 18, και η ορθοδοντική θεραπεία τους μπορεί να γίνει και με λιγότερο ορατούς μηχανισμούς.

Για την πραγματοποίηση της ορθοδοντικής θεραπείας, ο ορθοδοντικός χρησιμοποιεί «σιδεράκια» ή «μασελάκια», δηλαδή κινητούς ή ακίνητους μηχανισμούς, με σκοπό τη διόρθωση της θέσης των δοντιών και των γνάθων ώστε να επιτευχθεί ένα υγιές στόμα και ένα ελκυστικό χαμόγελο.

Η οδοντιατρική βασίζεται στην αρχή της πρόληψης. Σε όλους τους ασθενείς συνιστώνται καθαρισμοί των δοντιών από τον οδοντίατρο τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο.
Όχι μόνο σας βοηθούν να απαλλαγείτε από τα οδοντικά προβλήματα προτού προκύψουν, αλλά αφήνουν και τα ούλα σας πιο υγιή και τα δόντια σας πιο καθαρά και πιο λευκά. Ο επαγγελματικός καθαρισμός αφαιρεί την οδοντική πλάκα και την τρυγία που δεν μπορεί να αφαιρεθεί με το απλό βούρτσισμα. Οι καθαρισμοί από τον οδοντίατρο περιλαμβάνουν επίσης εφαρμογή φθορίου και στιλβωτικών να οποία προστατεύουν τα δόντια και τα ούλα σας.
Ακόμη και αν δεν είχατε κάνει καθαρισμό πρόσφατα, δεν είναι ποτέ αργά για να θεραπεύσετε τα δόντια σας.

  • Βουρτσίστε τα δόντια σας με οδοντόπαστα φθορίου με μια μαλακή οδοντόβουρτσα μετά από κάθε γεύμα

  • Χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα καθημερινά πριν από τον ύπνο

  • Χρησιμοποιήστε μια έκπλυση του στόματος μετά από τη χρήση του οδοντικού νήματος

  • Αποφύγετε τα ζαχαρούχα και κολλώδη τρόφιμα, τον καφέ και το κάπνισμα

Πέρα από τους συνήθεις κινητούς και ακίνητους μηχανισμούς (κοινώς “σιδεράκια” ή “μασελάκια”) που είναι ιδιαίτερα ορατοί, ο ορθοδοντικός μπορεί στους ενήλικες να χρησιμοποιήσει και άλλους πιο αισθητικούς μηχανισμούς όπως τα διαφανή αγκύλια, ειδικά τόξα στο χρώμα των δοντιών, οι τεχνικές τμηματικών τόξων, τα γλωσσικά αγκύλια και την τεχνική Invisalign®.

Η τεχνική Invisalign® είναι μια πρόσφατη μέθοδος κατά την οποία ο ασθενείς φορά διαδοχικά κινητούς πολύ λεπτούς διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι είναι ελάχιστα ορατοί από το περιβάλλον. Πρόκειται για σχεδόν αόρατους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας είναι περίπου η ίδια όπως και με τους συνήθεις μηχανισμούς. Κάποιες όμως περιπτώσεις με ιδιαίτερη δυσκολία δεν μπορούν να θεραπευθούν με αυτή την τεχνική.

Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας ποικίλει. Συνήθως διαρκεί ένα έως δύο έτη, αλλά εξαρτάται από τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ηλικία του ασθενή. Η ενεργός φάση της θεραπείας μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες μέχρι δύο χρόνια ή και περισσότερο. Σχεδόν πάντοτε ακολουθεί η φάση της συγκράτησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, η διάρκεια της οποίας αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του χρόνου της ενεργού θεραπείας. Η συνεργασία του ασθενή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη χρονική διάρκεια της θεραπείας.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Χρησιμοποιείστε αυτή τη φόρμα για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Φόρμα Επικοινωνίας

3 + 4 = ?