Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί η ExpertScape με βάση το PubMed, τοποθετούν τον Καθηγητή κ. Μόσχο Α. Παπαδόπουλος στο κορυφαίο 0,1% (και πιο συγκεκριμένα στο 0,079%) των ερευνητών παγκοσμίως στο πεδίο της Ορθοδοντικής, ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται από την Expertscape.com ως “World Expert”.
https://expertscape.com/au/orthodontics/Papadopoulos,+M+A