Στις 11 Νοεμβριου 2019 ο καθηγητής κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος προσκλήθηκε από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και Παιδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ελβετία, Καθηγητή κ. Θεόδωρο Ηλιάδη, και παρουσίασε με ιδιαίτερη επιτυχία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου και της Μεταπτυχιακής Κλινικής Ορθοδοντικής ένα σεμινάριο με θέμα “Orthodontic treatment of complex dental problems conventionally and with mini-implants (TADs)“.