Στις 13 Απριλίου 2019 ο καθηγητής κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος συντόνισε ένα επιστημονικό στρογγυλό τραπέζι με ομιλητές τα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του ΑΠΘ στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας της Βορείου Ελλάδος με θέμα “Η αντιμετώπιση της Τάξης ΙΙ στον μικτό και μόνιμο φραγμό“.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.