Στις 6 Μαΐου 2018 ο καθηγητής κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος αντιπροσώπευσε την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στη Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων των ορθοδοντικών εταιρειών που είναι μέλη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (World Federation of Orthodontists, WFO).

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Ορθδοντικών (American Association of Orthodontist, AAO) που έλαβε χώρα στην Washington, DC στις ΗΠΑ.