Στις 7 Ιουνίου 2019 ο καθηγητής κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος προσκλήθηκε από τo 19o Διεθνές Ορθοδοντικό Συμπόσιο (International Orthodontic Symposium [IOC 2019]) και παρουσίασε μια από τις κύριες διαλέξεις (keynote lecture) του συμποσίου στους Πολωνούς και συναδέλφους από τις γειτονικές χώρες με θέμα “Contemporary Distalisation Processes in the Maxilla“

Το συνέδριο έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Πολωνίας την Βαρσοβία.