Στις 18 Νοεμβρίου 2021 ο καθηγητής κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος προσκλήθηκε από την Ρουμανική Ορθοδοντική Εταιρεία AREO και παρουσίασε online στα πλαίσια του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της μία κεντρική εισήγηση (Keynote Lecture) με θέμα “Maxillary molar distalization in Class II treatment: The best solutions for an old problem“.

Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Timisoara της Ρουμανίας, την περίοδο 18-20.11.2021.