Ο Καθηγητής Μ. Α. Παπαδόπουλος περιλαμβάνεται ως ένα από τα τρία μέλη του Τμήματος Οδοντιατρικής στη λίστα με τα 100 μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020, όπως επίσης και ως μοναδικό μέλος του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.